Kyrkans klassiker

Var med att under ett kalenderår upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra.

Tanken är att alla ska kunna genomföra Kyrkans klassiker i sin församling med hjälp av en bibel och en psalmbok. 

Teman i Kyrkans klassiker är:

BÖN - Bön är trons modersmål. Pröva på att be varje dag/kväll under två månader. 

BIBELLÄSNING - Läs ett urval av bibelns klassiska texter. 

GUDSTJÄNST - Fira tolv gudstjänster, där fyra tillfällen är särskilda gudstjänster under kyrkoåret. 

OMTANKE - Gör det till en vana att då och då - antingen hemma eller i kyrkans ljusbärare - tända ett ljus för någon som du vet har det jobbigt. Att tänka på andra är ett sätt att be för varandra. 

 

Initiativet till Kyrkans klassiker är taget av Kyrkans tidning. Än så länge har Skara stift tillsammans med Karlstads stift och Strängnäs stift hakat på idén och uppmuntrar till deltagande.

-Att pröva på och få en smak av det som den Kyrkliga klassiern erbjuder, också då det gäller struktur, tror jag är ett bra sätt att finna en god vana som ger fördjupade dimensioner åt livet, säger biskop Åke om En svenskkyrklig klassier.

Kyrkans klassiker är ett strukturerat sätt att pröva på bön, bibelläsning, gudstjänst med mera under en period och vägledd av en folder för noteringar. 

Foldern finns att ladda ner här!

En enkel instruktion medföljer och noteringar och markeringar görs i foldern allteftersom tiden går. 

Efter att foldern fyllts i skickas foldern in till:

Biskop Åke Bonnier
Stiftskansliet
Box 173
532 23 Skara

Då erhålls ett underskrivet intyg. Kyrkans klassiker riktar sig till den som är van att be, läsa bibeln och fira gudstjänst och till den som inte är van. 

-Jag gläder mig verkligen över denna idé och jag hoppas att detta ska inspirera nya gudstjänstfirare, bibelläsare och bedjare, säger biskop Åke om Kyrkans klassiker. 

Tanken är att det tar ca ett år att genomföra Kyrkans klassiker.

Läs gärna en debattartikel i Kyrkans tidning om Kyrkans klassiker som biskop Åke skrivit tillsammans med biskop Sören i Karlstads stift och biskop Johan i Strängnäs stift.