Församlingsråd

Järpås församlingsråd 2022-2025

Ledamöter:
Jenny Höckert, ordförande: 070-259 91 00, jenny.hockert@slu.se 
Patricia Johansson
Inger Svensson
Gunvor Roland
Björn Roland
Mia Andersson
Lena Olsson Zylberstein
Emma Thörn
Karin Karlsson

Foto: Karin Gustavsson

Kållands-Råda församlingsråd 2022-2025

Ledamöter:
Solveig Johansson, ordförande: 070-679 60 21, solveig.b.johansson@gmail.com 
Karin Daudistel
Lars-Olov Einarsson
Birgitta Carlsson
Svenerik Hedén
Astrid Lidström

Foto: Evelina Andersen

Örslösa församlingsråd 2022-2025


Ledamöter:
Gunno Hasselberg, ordförande: 0510-800 91, gunno.hasselberg@telia.com 
Lena Karlsson
Göran Kjörk
Annika Berggren
Inga Broberg
Gunilla Öhlander
Britta Andersson
Kerstin Persson
Anders Edvinsson