Foto: evelina

Begravningsplatser

I Södra Kållands pastorat finns 17 kyrkogårdar. Dessa är Råda, Kållands-Åsaka, Mellby, Järpås, Uvered, Häggesled, Gillstad, Friel, Söne, Väla, Norra Kedum, Örslösa, Lavad, Tun, Tådene, Karaby och Tranum kyrkogårdar.

Minneslund finns på Råda, Järpås, Friel och Välas kyrkogårdar.