Ett papper med texten Bli medlem och en pil till en QR-kod sitter fasttejpat på ett träd.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Medlemskap

Din medlemsavgift går till Södra Kållands pastorat, och den gör det möjligt för oss i Kållands-Råda, Järpås, Örslösa församlingar att:

Hålla våra kyrkor öppna
Som medlem gör du det möjligt att bevara våra 17 vackra och kulturhistoriskt värdefulla kyrkor, så att vi och kommande generationer kan få uppleva dess skönhet och att de kan vara kvar.  Kyrkorna berättar om bygdens historia och har en särskild plats i människors hjärtan.

Fira gudstjänst
Som medlem gör Du det möjligt att fira gudstjänst både vid de stora högtiderna som Advent, Jul och Påsk men också på kyrkoårets övriga söndagar. Eftersom människors livsmönster hela tiden ändras firar vi gudstjänster också under veckan.

Barn och ungdomsverksamhet
Som medlem gör Du det möjligt för våra församlingar att varje vecka under terminerna samla över 300 barn, unga och föräldrar i kyrkans verksamhet, för att göra kristen tro och tradition känd för nya generationer. Detta gör vi genom en mängd olika aktiviteter, lek, pyssel, drama, sång & rytmik och läger.

Sång och musik
Som medlem gör Du det möjligt för våra församlingar att ha en omfattande och rik musikverksamhet med både egna barn-, ungdoms- och vuxenkörer samt musikgudstjänster och konserter med goda sångare och musiker. Kyrkan står för mer än 30 % av samhällets samlade musikutbud.

Dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster
Som medlem gör Du det möjligt för föräldrar att döpa sina barn, även den som blivit äldre ges möjlighet till dop och dopundervisning. Genom ditt bidrag kan ungdomar få konfirmeras och åka på läger, människor bli vigda och välsignade och de som avslutat sin livsvandring får en fin begravningsgudstjänst.

Diakoni
Som medlem gör Du det möjligt att hjälpa och stötta de mest utsatta och ensamma i församlingen, besöka gamla och sjuka, ge stöd till anhöriga i utsatta livssituationer, kunna erbjuda sorgebearbetning enskilt och i grupp. Genom ditt bidrag skapas möjligheter för människor att få växa i tro tillsammans med andra. Diakonin erbjuder enskilda, par- och familjesamtal. Du stöttar också våra internationella arbetsgrupper.

Kontakta oss gärna vid frågor. 0510-48 52 00

Vill du bli en del i svenska kyrkans gemenskap?

Inträdesblankett för barn under 18 år
Inträdesblankett för vuxna

Du kan även fylla i formuläret här nedan och skriva ut, signera och skicka in till din hemförsamling.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

GDPR: Medlemskap

Så hanterar vi dina personuppgifter när du är medlem i Svenska kyrkan.