Barn och familj i Örslösa och Tun

Välkommen till våra barnverksamheter i Örslösa församling

RYTMIKKLASSER 0-1 år och 1-3 år

Örslösa kyrka
Torsdagar kl. 9.30-11.30

För dig som är hemma med ditt barn finns det möjlighet att vara med i någon av rytmikklasserna. Fokus ligger på rytmik, sång och rörelse. Vid varje träff har vi också en andakt. Örslösa kyrka är stor med gott om svängrum för varje familj.

Vecka 35-43 är inriktad på utvecklingen hos barn mellan 0 - ca 1år och vi jobbar mycket med barnets reflexer och kroppskoordination.

Vecka 45-50 är fokus utvecklingen för barn mellan ca 1-3 år och då handlar det om grovmotorik, munmotorik och kroppskontroll.

Till rytmikpassen behöver ni anmäla er.

Ansvarig pedagog: Linda Bjelkeflo linda.bjelkeflo@svenskakyrkan.se 

 

MINIORER Åk 1-3

Örslösa kyrka
Onsdagar kl. 13.15-15.15

Miniorerna är för dig som tycker om att sjunga, leka och pyssla. Vid varje tillfälle äter vi mellanmål och har en andakt. Vi medverkar också vid några familjegudstjänster i Örslösa och Tun.

Du åker med skolbussen direkt från skolan och blir avsläppt vid kyrkan. När gruppen är slut hämtas du av dina föräldrar eller så ser vi ledare till att du kommer tillbaka till fritids.

Till den här gruppen behöver du anmäla dig.

Ansvarig pedagog: Terése Svantesson terese.svantesson@svenskakyrkan.se 

 

MINIORER Fsk.kl - åk 2

Tuns församlingshem
Tisdagar kl. 13.10-14.30

Miniorerna är gruppen för dig som tycker om att sjunga, leka och pyssla. Vid varje tillfälle äter vi mellanmål och har en andakt. Vi medverkar också vid några familjegudstjänster i Örslösa och Tun.

Vi hämtar och lämnar dig vid skolgården.

Till den här gruppen behöver du anmäla dig.

Ansvarig pedagog: Terése Svantesson terese.svantesson@svenskakyrkan.se

 

JUNIORER Åk 3-5

Tuns församlingshem
Tisdagar kl. 14.30-16.00

Juniorerna är gruppen för dig som tycker om att sjunga, leka och pyssla. Vid varje tillfälle äter vi mellanmål och har en andakt. Vi medverkar också vid några familjegudstjänster i Örslösa och Tun.

Vi hämtar dig på skolgården och när det är slut blir du hämtad av dina föräldrar eller så går du själv tillbaka till fritids.

Till den här gruppen behöver du anmäla dig.

Ansvarig pedagog: Terése Svantesson terese.svantesson@svenskakyrkan.se