Meny

Sökning av gravrättsinnehavare

Annons införd i NLT 20181019

Kyrkogårdsförvaltningen i Södra Kållands pastorat har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen att kontakta pastorsexpeditionen i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att söka reda på gravrättsinnehavare.

För att gravregistret skall bli uppdaterat vill kyrkogårds-förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till församlingen, vilket kan medföra att gravstenen tas bort.

Har du som anhörig eller besökare på kyrkogården någon information att lämna är vi tacksamma om du kontaktar pastorsexpeditionen. Telefon: 0510-48 52 00.

Här nedanför hittar du listor på alla gravplatser som vi söker gravrättsinnehavare på:
Örslösa kyrkogård
Norra Kedum kyrkogård
Tådene kyrkogård
Gillstad kyrkogård
Tranum kyrkogård
Lavad kyrkogård
Väla kyrkogård
Söne kyrkogård
Friel kyrkogård
Tun kyrkogård
Karaby kyrkogård
Råda kyrkogård
Kållands-Åsaka kyrkogård
Mellby kyrkogård
Järpås kyrkogård
Uvered kyrkogård
Häggesled kyrkogård

Att vara gravrättsinnehavare
Fram till 1 april 1991 ärvdes gravrättsinnehavet i rakt nedstigande led.

Idag är dödsboet till den avlidne gravrättsinnehavaren skyldig att anmäla till huvudmannen vare sig någon vill bli gravrättsinnehavare eller inte. Detta ska göras inom sex månader från dödsfallet.

För att kunna bli gravrättsinnehavare ställs det vissa krav. Antingen finns det släktskap till den avlidne eller att man har en nära anknytning på annat sätt till den tidigare gravrättsinnehavaren eller de gravsatta.

Gravrättsinnehavarens rättigheter
Har möjlighet att förnya gravrätten (under vissa villkor).
Återlämna, överlämna och förordna gravrätten.
Bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen.
Förse gravplatsen med gravanordning.

Gravrättsinnehavarens skyldigheter
Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
Ansöka om att få sätta upp gravanordning (gravsten och ev. gravram).

Om gravplatsen missköts kan det innebära att gravrätten förverkas, men innan det går så långt tar vi kontakt med den berörda gravrättsinnehavaren.