Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Häggesleds kyrka

Häggesleds kyrka

Häggelseds kyrka är byggd 1868, och står på samma plats som en tidigare, betydligt mindre, kyrka från slutet av 1000-talet. Den gamla kyrkan var byggd i sandsten, och en del av den ingår även i dagens kyrka, även om den huvudskligen är byggd i gråsten.

På Häggelseds kyrkogård finns en gravvård från tidig romansk tid, den sk "Kung Hägges grav". Man har även påträffat flera runstenar runt kyrkan, varav många idag är förstörda.