Häggesleds kyrka

Häggesleds kyrka

Häggelseds kyrka är byggd 1868, och står på samma plats som en tidigare, betydligt mindre, kyrka från slutet av 1000-talet. Den gamla kyrkan var byggd i sandsten, och en del av den ingår även i dagens kyrka, även om den huvudskligen är byggd i gråsten.

På Häggelseds kyrkogård finns en gravvård från tidig romansk tid, den sk "Kung Hägges grav". Man har även påträffat flera runstenar runt kyrkan, varav många idag är förstörda.