Foto: Evelina Andersen

Norra Kedums kyrka

Norra Kedums kyrka

Kyrkan är uppförd på 1200-talet och byggd i gråsten. Under medeltiden tillbyggdes ett vapenhus i trä. På 1670-talet förlängdes kyrkan mot öster. I början av 1900-talet fanns tankar på att riva kyrkan och bygga en ny. Detta skedde inte utan kyrkan restaurerades istället. Kyrkans främsta konstverk är takmålningarna med bla "Petri knyte" från 1744 utförda av Lars Hasselbom, Lidköping.

Vägbeskrivning:
Kyrkan ligger utefter vägen Örslösa - Tun, ca 8 km från Örslösa.