Foto: Anders Carlsson

Tuns kyrka

Tuns kyrka

Tuns kyrka är uppförd 1846 och ligger på samma plats som dess föregångare från medeltiden. Tuns kyrka restaurerades 1948-1950 och vid utgrävningarna påträffades lämningar från den tidigare kyrkan. Altarmålningen föreställande Kristus och Emmaus-lärjungarna är ett verk av konstnärinnan Marina Kylberg, Såtenäs.

Vägbeskrivning:
Tuns kyrka ligger intill korsningen Såtenäs/F7 - Karaby - Örslösa.