Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tuns kyrka

Tuns kyrka

Tuns kyrka är uppförd 1846 och ligger på samma plats som dess föregångare från medeltiden. Tuns kyrka restaurerades 1948-1950 och vid utgrävningarna påträffades lämningar från den tidigare kyrkan. Altarmålningen föreställande Kristus och Emmaus-lärjungarna är ett verk av konstnärinnan Marina Kylberg, Såtenäs.

Vägbeskrivning:
Tuns kyrka ligger intill korsningen Såtenäs/F7 - Karaby - Örslösa.