Solnedgång
Foto: Eva Nielsen

Begravning

I dagligt tal, när man pratar om en begravning, tänker man ofta både på själva begravningsgudstjänsten och begravningsverksamheten.

Begravningsverksamhet är ett samhällsuppdrag som berör alla oavsett trostillhörighet eller livsåskådning. Det kan du läsa mer om under rubriken Kyrkogårdsförvaltning


Begravningsgudstjänsten - en gudstjänst för avsked, tröst och hopp.
När en människa som varit en del av vårt liv dör, behöver vi former för att ta avsked. Begravningsgudstjänsten ger en ram för våra känslor och innesluter det som är svårt och obegripligt i Guds omsorg. Tillsammans minns vi livet med dess ljus och mörker, tackar Gud för den vi saknar och lämnar honom eller henne i Guds händer.

 

Begravningsgudstjänst

Att mista en anhörig är svårt och sorgen och vilsenheten kan vara stor. Vi inom Svenska kyrkan i Södra Kållands pastorat är vana att finnas till hands även i svåra situationer.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har gett ut skriften ”Om begravning” som riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Skriften förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. Här kan du klicka och ladda ner den som pdf. Om du vill läsa den på något annat språk kan du klicka här så kommer du vidare till arbetsgivarorganisationens hemsida där den  finns att läsa på det sju vanligaste språken i Sverige.

Skriften "om begravning" Foto: Karin Gustavsson