Körer i Örslösa och Tun

I Örslösa församling kan du sjunga i eller lyssna till någon av dessa körer.

CON FUTURO 
Con Futuro är en yngre fyrstämmig damkör som övar på måndagar kl. 19 i Örslösa kyrka. Kören sjunger både sakrala och profana sånger.

Körledare: Ann Gustafsson, 0730-60 17 09

GILLSTADKÖREN
Gillstadkören är en fyrstämmig blandad kör som övar i Gillstads missionskyrka på måndagkvällar kl. 18.30.

Körledare: Erika Hellström, 0727-41 49 88

SILVIIKÖREN
Ungdomlig damkör med tre-och fyrstämmig repertoar av både sakral och lättsam profan karaktär. Silviikören övar på måndagar kl. 18.30 i Tuns församlingshem.

Körledare: Per Bjelkeflo, 0727-41 46 77

BARNKÖREN KORALLERNA
I denna barnkör är sångglada killar och tjejer som går i åk 3-6 välkomna att vara med.

Vi övar i Tuns församlingshem på måndagar kl. 16.15-17.

Körledare: Ann Gustafsson, 0730-60 17 09