Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ungdomsverksamhet

SÖDRA KÅLLANDS PASTORAT

Alpha för ungdomar
Södra Kållands pastorat har tagit initiativ till en ekumenisk ungdomsalpha i samarbete med De la Gardiegymnasiets kristna skolgrupp. Alpha innebär en grundkurs i kristen tro och undervisningen sker via film och samtal i mindre grupper. Vi träffas i Missionskyrkan i Lidköping följande tisdagar klockan 16-18:

8/10, 15/10, 22/10, 5/11,12/11, 19/11 och den 26/11.

Har du frågor kontakta Anna Sandberg 0510-48 52 06, 072-741 48 99.

järpås församling

Fredax
Denna ungdomsgrupp samlas i Järpås församlingshem fredagar ojämna veckor
kl. 18-20.30 och är för dig som går i 7:an och uppåt.

Ledare:
Magnus Magnusson 0510-48 52 14
och Kaisa Forsberg 0510-48 52 04

Kållands-Råda församling

Ungdomskväll 13+
Råda församlingshem, onsdagar ojämna veckor kl. 19-21.

Ungdomskvällen är en öppen verksamhet för dig som går i 7:an och uppåt. Det betyder att alla är välkomna att komma varje gång eller bara ibland, stanna hela tiden eller bara en stund.

Ledare: Linda Björklund 0510-48 52 24

Örslösa församling

Ungdomskväll åk 6-7-8
Tuns församlingshem, fredagar ojämna veckor kl. 17.30-21.

Dessa ungdomskvällar riktar sig till dig som går i 6:an, 7:an och 8:an. Varje träff består av mat och andakt och däremellan olika aktiviteter. En gång i månaden kommer vi även att ha hand om kyrkkaffet vid söndagens gudstjänst i Tun.

Några gånger under höstterminen åker vi och hälsar på ”Fredax” i Järpås. Till dessa gånger behövs en anmälan (så vi ej åker ifrån någon), annars kommer man och går som man vill. 

Det finns skjuts från och till Örslösa kyrka, vi åker ca kl. 17 och är tillbaka ca 21.30.

Ledare: Anna Sandberg 0510-48 52 06, 072-741 48 99 och Emma Levin 0510-48 52 34, 073-074 12 01