Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ungdomsverksamhet

järpås församling

Fredax
Denna ungdomsgrupp samlas i Järpås församlingshem fredagar  kl. 18-21 och är för dig som går i 7:an och uppåt.

Ledare:
Magnus Magnusson 0510-48 52 14
och Kaisa Forsberg 0510-48 52 04

Kållands-Råda församling

Ungdomskväll 13+
Råda församlingshem, onsdagar jämna veckor kl. 19-21.

Ungdomskvällen är en öppen verksamhet för dig som går i 7:an och uppåt. Det betyder att alla är välkomna att komma varje gång eller bara ibland, stanna hela tiden eller bara en stund.

Ledare: Linda Björklund 0510-48 52 24

Örslösa församling

Ungdomskväll åk 6-7
Alla som går i 6:an och 7:an är välkomna till dessa ungdomskvällar!
Vi träffas i Tuns församlingshem följande fredagar kl. 17.30-20.30:

22/2, 22/3, 26/4 och 24/5.

Skjuts kommer att finnas från Örslösa kyrka kl. 17.00 och vi är tillbaka ca kl. 21.00.

Varje träff börjar med att vi lagar mat tillsammans. Det finns sedan möjlighet att t.ex. spela pingis, umgås eller leka någon lek. Vi avslutar med att titta på ett eller ett par avsnitt av ”ungdomsalpha” (grundkurs i kristen tro) och samtala om det vi sett.

Om intresse finns kommer en heldag med utflykt och aktiviteter ordnas på påskafton, 20/4, som avslutas med midnattsmässa i Karaby kyrka.

Det behövs ingen anmälan för att vara med på ungdomskvällen, men anmälan behövs till resan 20/4. Anmälan behövs också om du behöver skjuts mellan Örslösa och Tun, och anmäl i så fall dagen innan. Hör gärna av dig om du behöver specialkost.

Anmälan till:
Anna Sandberg 0510-48 52 06