Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ungdomsverksamhet

SÖDRA KÅLLANDS PASTORAT

 

Järpås församling

Fredax
Denna ungdomsgrupp samlas i Järpås församlingshem fredagar jämna veckor
kl. 18-20.30 och är för dig som går i 7:an och uppåt.

Kållands-Råda församling

Ungdomsgrupp
Råda församlingshem, torsdagar ojämna veckor kl. 18.30-20.30.

Ungdomsgruppen i Råda församlingshem är för dig som går i 8:an och uppåt. På våra träffar lagar vi mat tillsammans, pratar och umgås.

Ledare: Linda Björklund 0510-48 52 24, 070-234 58 05 och Anna-Karin Widnersson.

Örslösa församling

Ungdomsgrupp 12+
Tuns församlingshem, fredagar jämna veckor kl. 17.30-21.

Dessa ungdomskvällar riktar sig till dig som har fyllt 12 år och uppåt. Varje träff börjar med att vi lagar mat tillsammans och avslutas med en andakt. Däremellan hittar vi på olika aktiviteter.

Vissa fredagar åker vi och hälsar på ”Fredax” i Järpås. Datum för dessa träffar kommer att aviseras innan. 

Det erbjuds skjuts till och från Tun om du bor i Örslösa. Om du behöver skjuts, meddela det senast dagen innan till Emma eller Susanne. Skjutsen går från Örslösa kyrka kl. 17 och är tillbaka kl 21.30.

Vårens datum: 24/1, 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4 och 15/5. (Ingen träff den 1/5)

Ni är också hjärtligt välkomna till vårens familjegudstjänster: 26/1 kl. 14 i Tun, 2/2 kl. 14 i Örslösa, 5/4 kl. 10 i Tun och 21/5 kl. 14 i Tun.

Ledare: Susanne Gustafsson 0510-48 52 37, 072-246 55 11 och Emma Levin 0510-48 52 34, 073-074 12 01