Foto: Anders Carlsson

Friels kyrka

Friels kyrka

Där Friels kyrka nu ligger fanns sannolikt tidigare en hednisk helgedom tillägnad Frö eller Fröja. Kyrkans äldsta delar är från sent 1100-tal och var under 1800-talet dömd till rivning. Denna kom dock aldrig till stånd utan en upprustning påbörjades 1861. Tornet tillkom 1884 och materialet är granit. Senaste restaureringen genomfördes så sent som 2000. Bland de många inventarierna kan nämnas en 7-pipig ljusstake i smidesjärn från medeltiden och en ljuskrona i mässing från 1779. En träskulptur föreställande Gud Fader är en rest från ett tidigare altarskåp från 1400-talet.

Vägbeskrivning:
Kyrkan ligger alldeles intill vägen mellan Örslösa och Tun, ca 3 km innan Tun.