Tända ljus på altare och ljusbärare i Söne kyrka

Öppna kyrkor

Kyrkorna är öppna för bön, ljuständning och andakt.

Järpås, Råda, Tun och Örslösa kyrkor står öppna ca kl. 9-15 (helgfri måndag-fredag) för enskild andakt, bön och ljuständning.

I Järpås, Råda och Örslösa kyrkor hålls en andakt under dagen.
Man kan även skriva sina böner i en bok eller lämna dem i en bönelåda och i en del kyrkor finns en pysselstation för barnen. 

I Järpås och Örslösa hålls andakten kl. 10 och i Råda kyrka kl. 12.

Vi ser till att inte fler än åtta personer är i kyrkan samtidigt. När det redan är åtta personer inne och fler vill komma in, kan man få vänta en stund. När några lämnar kyrkan kan andra få komma in.