Tända ljus på altare och ljusbärare i Söne kyrka

Öppna kyrkor

Kyrkorna är öppna för bön, ljuständning och enskild andakt.

Järpås, Råda, Tun och Örslösa kyrkor står öppna  helgfri måndag-torsdag ca kl. 9-15 och helgfri fredag ca kl. 9-13 för enskild andakt, bön och ljuständning.

Man kan även skriva sina böner i en bok eller lämna dem i en bönelåda.