Tända ljus på altare och ljusbärare i Söne kyrka

Öppna kyrkor

Kyrkorna är öppna för bön, ljuständning och enskild andakt.

Järpås, Råda, Söne, Tun och Örslösa kyrkor står öppna ca kl. 9-15 (helgfri måndag-fredag) för enskild andakt, bön och ljuständning.

Man kan även skriva sina böner i en bok eller lämna dem i en bönelåda och i en del kyrkor finns en pysselstation för barnen.