Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Körer i Kållands-Råda

I Kållands-Råda församling finns det flera olika sorters körer man kan vara med i.

KUL I DUR 6 år-åk 1
Tisdag kl. 13-14.30 i Råda församlingshem.

En barnkör för de yngsta. Vi sjunger, leker sånglekar och äter mellanmål. Några gånger per termin medverkar vi på gudstjänster. 
Vi hämtar barnen:
   Råda skola vid gymnastiksalen kl. 13.00
   Lilleskogs skola vid grinden kl. 13.00

Kl 14:30 kan man fortsätta i Kyrkkulan fram till kl. 16.00. (anmälan krävs)

DURKLANGEN åk 2-3
Torsdag kl. 14.15-16 i Råda församlingshem. (Vi börjar med mellanmål)

Kören för dig som börjar få lite körvana och där ni får en egen körpärm. Vi sjunger och leker någon lek. När kören slutar kan man fortsätta eftermiddagen med miniorer fram till kl. 17.15. (anmälan krävs)

Vi hämtar barnen vid grinden på Lilleskogs skola kl. 14.05.
Barnen på Råda skola går hit själva.

MARIAKÖREN åk 4-6
Onsdag kl. 14-16 i Råda församlingshem. 

Kören för er som går på mellanstadiet! Vi övar sångteknik, stämsång, framför musikaler och sjunger i kyrkan.

Vi hämtar barnen vid grinden på Lilleskogs skola kl. 14.05.
Barnen på Råda skola går hit själva.

NOVA VOCES
Högstadiet - Gymnasiet
Onsdag kl. 16.30-18 i Råda församlingshem.

Ungdomskör för flickor. Vi övar också sångteknik, stämsång och medverkar i kyrkans gudstjänster. Förrutom detta framför kören ett antal luciatåg samt bjuder varje 1:a maj in till vårsånger och musikcafé med olika teman.

RÅDAKÖREN
Torsdag kl. 19-21 i Råda församlingshem.

En blandad kör med för närvarande drygt 30 medlemmar. Kören sjunger mestadels i våra tre kyrkor. Ibland samarbetar vi med någon annan kör. En annan höjdpunkt är "sång och musik i advent" som traditionsenligt framförs varje 1:a advent.

Nya sångare hälsas varmt välkomna!

Ledare: Kristin Lidholm 0510-48 52 21, 070-231 41 67

SENIORKLANGEN
Måndag kl. 14-16 i Råda församlingshem.

Seniorklangen består av damer som sjunger unisont men också i stämmor. Kören medverkar i gudstjänster och på äldreboende, men även lite annat smått och gott.

Nya sångare hälsas varmt välkomna med eller utan sångvana!

Ledare: Christina Göransson 0510-14152, 070-680 97 89