Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Körer i Kållands-Råda

I Kållands-Råda församling finns det flera olika sorters körer man kan vara med i.

KUL I DUR - Fsk.klass - Åk 1
Tisdag kl. 15-16 i Råda församlingshem.

En barnkör med mycket sång och lek för dig som precis har börjat skolan. Här får du lära dig sånger med rörelser, spela rytm-instrument och leka sånglekar. Kul i Dur sjunger också vid gudstjänster i kyrkan, då är hela familjen välkommen att delta.

Till den här gruppen behöver du anmäla dig: Ulrika Dalemo 070-6070273
Ledare: Kristin Lidholm

DURKLANGEN Åk 2-3
i Råda församlingshem.
Åk 2: Torsdagar kl. 15-16
Åk 3:  Måndagar kl. 14.15 - 16 (inkl. mellanmål)

Detta är kören för dig som fått lite körvana. Du har börjat läsa och får en egen körpärm med noter i. Durklangen sjunger i våra gudstjänster, går luciatåg, spelar julspel och framför musikaler.

Vi hämtar barnen på Lilleskogs skola.

Till den här gruppen behöver du anmäla dig: Kristin Lidholm 070-2314167.
Ledare: Kristin Lidholm

MARIAKÖREN åk 4-6
Onsdag kl. 14-16 i Råda församlingshem. 

Kören för er som går på mellanstadiet! Vi övar sångteknik, stämsång. Vi sjunger i kyrkan och framför musikaler.

Vi hämtar barnen vid Lilleskogs skola.

Till den här gruppen behöver du anmäla dig: Kristin Lidholm  070-2314167.
Ledare: Kristin Lidholm

NOVA VOCES
Högstadiet - Gymnasiet
Onsdag kl. 16.30-18 i Råda församlingshem.

Ungdomskör för flickor. Vi övar också sångteknik, stämsång och medverkar i kyrkans gudstjänster. Förutom detta framför kören ett antal luciatåg samt bjuder varje vår in till musikal eller musikcafé med olika teman.

Ledare: Kristin Lidholm

RÅDAKÖREN
Torsdag kl. 19-21 i Råda församlingshem.

En blandad kör med för närvarande drygt 30 medlemmar. Kören sjunger mestadels i våra tre kyrkor. Ibland samarbetar vi med någon annan kör. En annan höjdpunkt är "sång och musik i advent" som traditionsenligt framförs varje 1:a advent.

Nya sångare hälsas varmt välkomna!

Ledare: Kristin Lidholm 0510-48 52 21, 070-231 41 67

SENIORKLANGEN
Måndag kl. 14-16 i Råda församlingshem.

Seniorklangen består av damer som sjunger unisont men också i stämmor. Kören medverkar i gudstjänster och på äldreboende, men även lite annat smått och gott.

Nya sångare hälsas varmt välkomna med eller utan sångvana!

Ledare: Veronica Magnusson 0510-48 52 36, 072-246 32 70