Foto: Evelina Andersen

Lavads kyrka

Lavads kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet och är uppförd i gråsten i kalkbruk med finhuggen grå sandsten i hörn och portaler. Den är tillbyggd och restaurerad i flera omgångar, senast 1966. Bland inventarierna märks en korbänk från 1690, altarkrucifix från 1200-talet, dopskål i mässing från 1600-talet. Dessutom en sällsynt brudpäll i gult siden med blå fält. Också den från 1600-talet. Kyrkan saknar torn och kyrkklockorna hänger i klockstapeln från 1780.

Vägbeskrivning:
Kyrkan ligger söder om väg 44, ca 4 km efter Gillstad mot Trollhättan.