Foto: Evelina Andersen

Gillstad kyrka

Gillstad kyrka

Den äldsta kyrkan som hade jordgolv och trätak uppfördes under 1200-talet. Under senare delen av 1600-talet gjordes den första större förändringen. I början av 1900-talet planerades ytterligare förändringar. Även rivning diskuterades vilken dock inte genomfördes. I stället skedde en ombyggnad och kyrkan återinvigdes 1925. Altarprydnaden tillskrivs Läckö-mästaren Georg Baselaque.

Vägbeskrivning:
Gillstad kyrka ligger utefter väg 44, ca 15 km från Lidköping.