Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Administration

Barn och ungdom

Musik

Församlingsvärdinna

Vaktmästare