Meny

Personal

Präster

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

Södra Kållands pastorat

Komminister

Johnny Hagberg

Johnny Hagberg

Södra Kållands pastorat

Vik komminister

Markus Hagberg

Markus Hagberg

Södra Kållands pastorat

Kyrkoherde

Anna-Karin Widnersson

Anna-Karin Widnersson

Södra Kållands pastorat

Komminister

Diakoni

Lili Granlund

Södra Kållands pastorat

Diakon

Carina Hyrsky

Carina Hyrsky

Södra Kållands pastorat

Diakoniassistent

Administration

Kristina Andersson

Kristina Andersson

Södra Kållands pastorat

Assistent/Vaktmästare

Lisbeth Bärgman

Lisbeth Bärgman

Södra Kållands pastorat

Kyrkogårds- och fastighetschef

Karin Gustavsson

Karin Gustavsson

Södra Kållands pastorat

Kanslist

Markus Hagberg

Markus Hagberg

Södra Kållands pastorat

Kyrkoherde

Eva Nielsen

Eva Nielsen

Södra Kållands pastorat

Ekonom/Kanslist

Terése Svantesson

Terése Svantesson

Södra Kållands pastorat

Kanslist

Barn och ungdom

Linda Bjelkeflo

Linda Bjelkeflo

Södra Kållands pastorat

Assistent i församlingsarbete

Linda Björklund

Linda Björklund

Södra Kållands pastorat

Assistent i församlingsarbete

Ulrika Dalemo

Ulrika Dalemo

Södra Kållands pastorat

Förskollärare

Kaisa Forsberg

Kaisa Forsberg

Södra Kållands pastorat

Förskollärare

Susanne Gustafsson

Susanne Gustafsson

Södra Kållands pastorat

Assistent i församlingsarbete

Marie Gustafsson (vikarie)

Marie Gustafsson (vikarie)

Södra Kållands pastorat

Assistent i församlingsarbete

Erika Hellström

Erika Hellström

Södra Kållands pastorat

Assistent i församlingsarbete, Kantor

Hanna Sundström (tjänstledig)

Hanna Sundström (tjänstledig)

Södra Kållands pastorat

Assistent i församlingsarbete

Musik

Per Bjelkeflo

Per Bjelkeflo

Södra Kållands pastorat

Kantor

Ann Gustafsson

Ann Gustafsson

Södra Kållands pastorat

Kantor

Erika Hellström

Erika Hellström

Södra Kållands pastorat

Assistent i församlingsarbete, Kantor

Kristin Lidholm

Kristin Lidholm

Södra Kållands pastorat

Kantor

Sven Wiksten

Sven Wiksten

Södra Kållands pastorat

Kantor

Församlingsvärdinna

Monika Karlsson

Monika Karlsson

Södra Kållands pastorat

Församlingsvärdinna / Lokalvårdare

Annicka Ohldin-Bergh

Annicka Ohldin-Bergh

Södra Kållands pastorat

Församlingsvärdinna / Lokalvårdare

Vaktmästare

Staffan Bender

Staffan Bender

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Ulrika Boreholt

Ulrika Boreholt

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Agneta Enggren Gustavsson

Agneta Enggren Gustavsson

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Anne  Finnig

Anne Finnig

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Gunnar Gustafsson

Gunnar Gustafsson

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Stig Hildingsson

Stig Hildingsson

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Anders Långh

Anders Långh

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Zarah Mellgren

Zarah Mellgren

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Andreas Nordström

Andreas Nordström

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare

Lars-Johan  Wellner

Lars-Johan Wellner

Södra Kållands pastorat

Vaktmästare