Foto: Madelen Zander /Ikon

Diakonala verksamheter

Diakoni är kyrkans uppdrag att med respekt möta människor i utsatta livssituationer.

Varje människa har som uppgift att möta sina medmänniskor med kärlek och omsorg. I församlingen har diakonen ett särskilt ansvar för att göra detta synligt.
Vid sin vigning lovar diakonerna att ”försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott”, och ”att möta medmänniskor med varsamhet och aktning”.
Dessa löften beskriver också det diakonala arbetet i stort - den varsamma och obyråkratiska omsorgen om individen liksom att rikta uppmärksamheten mot samhället och dess värderingar.
Diakonin i Södra Kållands pastorat sker bland annat genom enskilda kontakter och samtal. Till diakoniarbetet hör också att samordna en del av församlingarnas frivilliga medarbetare, besöka äldre- och gruppboenden och att ha många kontakter i samhället.

Leva vidare-grupper

En Leva vidare-grupp är till för de som förlorat sin livskamrat. Det är en samtalsgrupp där man har möjlighet att få dela sin sorg och saknad, tillsammans med andra som är i samma situation. Det kan betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen.

Man får en personlig inbjudan och träffas i en mindre grupp vid ca fem tillfällen. Grupperna leds av präst/diakon som har tystnadsplikt och erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer.

Att få tala om det som är svårt - men också om det goda man hade tillsammans - kan vara en hjälp i den nya livssituationen och ge hopp och kraft att leva vidare.

Har du frågor?
Kontakta diakon Maria Landin, 0510-485233
maria.landin@svenskakyrkan.se  


Prat i kvadrat

En grupp för män, som träffas och fikar och pratar om livets olika skeenden. Gruppen träffas i Råda församlingshem. 

Kontakt: Linda Bjelkeflo, 0510-48 52 06 linda.bjelkeflo@svenskakyrkan.se 

Mötesplatser

På flera ställen i pastoratet finns mötesplatser av olika slag. Dit är alla välkomna till ett kravlöst umgänge över en kopp kaffe eller en tallrik soppa. Läs mer här på hemsidan under vuxenverksamhet.

Kontakt: Maria Landin, 0510-485233
maria.landin@svenskakyrkan.se 

Samtal/Hembesök

Präst eller Diakon gör gärna ett hembesök hos dig!
Ring och avtala en tid, du stör inte!

Vid behov av att prata med en präst eller diakon, se kontaktuppgifter nedan.

 

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.