Järpås kyrka

Järpås kyrka

Järpås nuvarande kyrka, som ligger på en stor sandås, byggdes 1803, och ersatte då en tidigare kyrka från 1100-talet. Kyrkan är byggd i gråsten, och golvet i kyrkans mittgång är belagd med gamla gravhällar i kalksten. I vänstra gavelns sockel finns en runsten inmurad, med texten; "Kabr o Wikman satte denna sten och gjorde bron efter Sture". Vilken bro det talas om är det ingen som vet, men den kan ha legat mellan nuvarande Orreslätt och kyrkbacken.