Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Järpås kyrka

Järpås kyrka

Järpås nuvarande kyrka, som ligger på en stor sandås, byggdes 1803, och ersatte då en tidigare kyrka från 1100-talet. Kyrkan är byggd i gråsten, och golvet i kyrkans mittgång är belagd med gamla gravhällar i kalksten. I vänstra gavelns sockel finns en runsten inmurad, med texten; "Kabr o Wikman satte denna sten och gjorde bron efter Sture". Vilken bro det talas om är det ingen som vet, men den kan ha legat mellan nuvarande Orreslätt och kyrkbacken.