Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Gudstjänst

Att fira gudstjänst tillsammans är en grundpelare i den kristna tron.

Gudstjänsten – möte med Gud och varandra

 ”På söndagen, Kristi uppståndelses dag, samlas kristna för att fira gudstjänst. Så sker också i Södra Kållands pastorat – för att människor ska möta Gud och få näring i bön, sång och förkunnelse.” Så står det i Södra Kållands pastorats församlingsinstruktion.

Bland det viktigaste och mest grundläggande som kyrkan ska göra är att fira gudstjänst. Gudstjänsten har många betydelser. Två av de kanske allra viktigaste är att möta och tillbe Gud.

Gudstjänst firar vi tillsammans, med Gud, med varandra och med hela kyrkan runt omkring vår jord – och i himlen. I gudstjänsten läser vi bibeltexter som berättar om vad Gud har gjort. Från dessa texter och med hjälp av predikan kan vi få vägledning för vår tro och våra liv idag. Återberättandet av den gemensamma historien om Gud och människan stärker relationen till Gud och till varandra.

I Bibeln står det att människan har skapats till Guds avbild, och det betyder att människan har en speciell relation till Gud som skiljer sig från alla andra skapade varelser på vår jord. En konsekvens av denna speciella relation är att människan kan stå i relation till sin Skapare, och gudstjänsten är ett uttryck för denna relation. I gudstjänsten får vi tacka Gud, vara glada och lovsjunga, men vi får också vara ledsna, sorgsna och besvikna. Vi får komma till Gud med våra frågor, och be honom om svar och vägledning. Från gudstjänsten sänds vi till tjänst i världen, att där utföra Guds tjänst.

Södra Kållands pastorat har 17 kyrkor som alla ser olika ut, och vi firar många olika slags gudstjänster. Grunden för gudstjänstfirandet är församlingarnas söndagliga mässa. Därutöver firas varje vecka en mängd olika sorters gudstjänster. Gudstjänster firas också under veckans vardagar, i våra kyrkor, men regelbundet också på äldreboenden. All veckans verksamhet syftar till söndagens gudstjänst, antingen så att den utgår från den eller ska leda fram till den. I alla grupper firas en andakt, som också är en del av vårt gudstjänstliv.

Välkommen att vara med att fira gudstjänst!


Klicka här för att se vilka gudstjänster som finns denna vecka.

Röd ljuslykta

Vardagsgudstjänst

Ta en paus från vardagens stress och brus.