Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Gudstjänst

Att fira gudstjänst tillsammans är en grundpelare i den kristna tron.

Möte med Gud
En gudstjänst är ett påtagligt möte med Gud. Det är då vi på ett särskilt sätt arbetar på och stärker relationen mellan Gud och varje människa.
Återberättandet av den gemensamma historien om Gud och människan är relationsstärkande och därför läser vi den bibliska historien tillsammans och reflekterar (predikar) över den. Samtalet är livsviktigt för varje relation och därför både talar och lyssnar vi i bön. Måltiden är också relationsskapande och därför firar vi ofta nattvard.

Vi firar på lite olika sätt i våra respektive kyrkor i pastoratet. Vi vill ge möjlighet för alla att hitta det man söker hos oss. Vi lägger oss vinn om innehållet i gudstjänsterna och att fira tillsammans över generationsgränser.

I våra kyrkor firas varje vecka en mängd olika sorters gudstjänster. Några av dessa är Högmässa, Mässa, Taizémässa, Gudstjänst, Gudstjänst med alla åldrar, Familjegudstjänst, Friluftsgudstjänst och Musikgudstjänst. Gudstjänster firas inte bara på söndagarna, utan varje andakt i de olika vardagsverksamheterna är en del av vårt gudstjänstliv.

Kolla i våran kalender för att se vilka gudstjänster som finns denna veckan.