Foto: Evelina Andersen

Örslösa kyrka

ÖRSLÖSA KYRKA
"År 1800 uti Gustav IV Adolfs åttonde regeringsår ombyggdes från grunden detta Herrens hus". Så står det på en kalkstensplatta över södra ingången till Örslösa kyrka. Efter den tidens smak har kyrkan ett rektangulärt långhus med stora, rundbågade fönster. Den västra väggen har delar kvar från 1100-talskyrkan. Tornet är i stort sett orört från 1200-talet. Flera konstverk härrör från "Läckö-skolan", bl a apostlabilder som ursprungligen dekorerat läktarbröstet i den gamla kyrkan. Kyrkan har flera instrument. Givetvis orgel men också en cembalo, samt en flygel inköpt 2000. Den 3 juni 2007 återinvigdes kyrkan efter en omfattande inre renovering.

Dessutom har kyrkan, år 2013, genomgått en stor förändring. En ombyggnad gjordes som ledde till att kyrka och församlingshem numera inryms i en och samma byggnad. En tillbyggnad gjordes som innehåller entré, pentry och toaletter.

Vägbeskrivning:
Kyrkan ligger vid korsningen med vägen Lidköping - Tun och Söne/Svalnäs, ca 10 km från Lidköping.