Vision och organisation

Södra Kållands pastorat

Södra Kållands pastorat består av Järpås församling, Kållands-Råda församling och Örslösa församling och inom pastoratet finns 17 kyrkor.

I vårt pastorat finns en bred verksamhet för alla åldrar. Allt från barn- & ungdomsverksamhet, dop, konfirmation och körer till vuxenverksamhet, diakoni, vigsel och begravning. Vi finns för dig oavsett vilket livskede du är i.

Varje söndag firar vi ett flertal gudstjänster eller mässor i våra kyrkor.

Pastoratets vision
"LEVANDE FÖRSAMLINGSLIV MED GUDSTJÄNSTEN I CENTRUM"

Övergripande mål:
På de fyra växtplatserna Tun, Örslösa, Råda och Järpås utföra församlingarnas grundläggande uppgift - fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.