Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vision och organisation

Södra Kållands pastorat

Södra Kållands pastorat består av Järpås församling, Kållands-Råda församling och Örslösa församling och inom pastoratet finns 17 kyrkor.

I vårt pastorat finns en bred verksamhet för alla åldrar. Allt från barn- & ungdomsverksamhet, dop, konfirmation och körer till vuxenverksamhet, diakoni, vigsel och begravning. Vi finns för dig oavsett vilket livskede du är i.

Varje söndag firar vi ett flertal gudstjänster eller mässor i våra kyrkor.

Pastoratets vision
"LEVANDE FÖRSAMLINGSLIV MED GUDSTJÄNSTEN I CENTRUM"

Övergripande mål:
På de fyra växtplatserna Tun, Örslösa, Råda och Järpås utföra församlingarnas grundläggande uppgift - fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.