Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vision och organisation

Södra Kållands pastorat

Södra Kållands pastorat består av Järpås församling, Kållands-Råda församling och Örslösa församling och inom pastoratet finns 17 kyrkor.

I vårt pastorat finns en bred verksamhet för alla åldrar. Allt från barn- & ungdomsverksamhet, dop, konfirmation och körer till vuxenverksamhet, diakoni, vigsel och begravning. Vi finns för dig oavsett vilket livskede du är i.

Varje söndag firar vi ett flertal gudstjänster eller mässor i våra kyrkor.

Pastoratets vision
Vid möte för Indelningsdelegerade i Södra Kållands pastorat den 14 januari 2014 antogs följande vision för det gemensamma arbetet:
"LEVANDE FÖRSAMLINGSLIV MED GUDSTJÄNSTEN I CENTRUM"

Övergripande mål:
Genom att bygga växtplatserna Tun, Örslösa, Kållands-Råda och Järpås (där skola och närservice finns) skall det finnas resurser som möjliggör församlingens grundläggande uppgift vilken är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.