Organisation

Södra Kållands pastorat

Södra Kållands pastorat består av Järpås församling, Kållands-Råda församling och Örslösa församling och inom pastoratet finns 17 kyrkor.

I vårt pastorat finns en bred verksamhet för alla åldrar. Allt från barn- & ungdomsverksamhet, dop, konfirmation och körer till vuxenverksamhet, diakoni, vigsel och begravning. Vi finns för dig oavsett vilket livskede du är i.

Varje söndag firar vi ett flertal gudstjänster eller mässor i våra kyrkor.

Pastoratets vision
"LEVANDE FÖRSAMLINGSLIV MED GUDSTJÄNSTEN I CENTRUM"

Övergripande mål:
På de fyra växtplatserna Tun, Örslösa, Råda och Järpås utföra församlingarnas grundläggande uppgift - fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

kyrktorn

Lokalförsörjningsplan

Varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Denna ska vara ett redskap och ett stöd vid genomförandet av pastoratets vision, uppdrag och kallelse, och omfattar både församlings- och begravningsverksamheten.

Församlingsinstruktionen

Alla pastorat och församlingar i Svenska kyrkan ska ha en Församlingsinstruktion (FIN). Denna ska sedan revideras när en ny mandatperiod börjar. Dokumentet ska sedan revideras vid varje ny mandatperiods början. Det är kyrkorådet och kyrkoherden som arbetar fram dokumentet och sedan Kyrkofullmäktige som antar FIN. Därefter ska den utfärdas av domkapitlet innan den kan börja gälla. Södra Kållands pastorat har nu en ny Församlingsinstruktion, som anger hur pastoratet ska arbeta och vad som är prioriterade frågor de kommande åren.

Biskopsvisitationen

Lovsång och uppmuntran vid biskopsvisitationen i Södra Kålland

GDPR: Förtroendevald

Om du är förtroendevald i Södra Kållands pastorat hanterar vi dina personuppgifter.