Foto: Evelina Andersen

Tådene kyrka

Tådene kyrka

Tådene kyrka uppfördes 1878-1880 på en plats söder om landsvägen Lidköping - Tun. Den ersatte den 1100-talskyrka som stod där kyrkogården fortfarande är belägen, nere vid sjön, norr om landsvägen. Arkitekt var Adrian C Pettersson, Göteborg. Den nygotiska stilen är konsekvent genomförd. Färgsättningen på tak och väggar, liksom målningen av bänkar är den ursprungliga, allt enligt det restaureringsförslag som upprättades 1964 - 1966 av arkitekt Adolf Nicklasson, Skara. Orgeln byggdes 1880 och är en av de få orörda Zetterqvistorglarna i stiftet. I kyrkan finns bänkdörrar från den gamla kyrkan uppsatta som panel runt väggarna i norra och södra korsarmarna. Syftet med bänkdörrarna torde ha varit att illustrera kyrkoårets samtliga söndagsevangelier.

Vägbeskrivning:
Kyrkan ligger alldeles invid vägen Lidköping-Tun. Färdas du på väg 44, följ skyltning mot norr mellan Lavad och Gillstad.