Foto: Karin Gustavsson

Begravningsombud

Begravningsombud

Enligt 49 § Begravningsförorningen (1990:1147)

Begravningombudet utses av Länsstyrelsen, som särskilt ska ta hänsyn till kunskaper inom ekonomi samt kunskap och förståelse för religioner, livsåskådning och begravningsseder. Ombudet utses för en tid av fyra kalenderår. Begravningsombudet ska bland annat fungera som Länsstyrelsens förlängda arm vid tillsynen över de kyrkliga huvudmännens begravningsverksamhet.

Begravningsombudet ska:

  • Granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte till någon annan verksamhet.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informera, hålla kontakt, tillgodose önskemål med och för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Om förslaget avstyrks lämna eget förslag.
  • Ombudet ska senast 31 mars varje år lämna in en årsberättelse till Länsstyrelsen som är en redogörelse av verksamheten under det gångna året.

Länsstyrelsen har förordat Lars Ödlund som begravningsombud. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar i Lidköpings kommun.

Begravningsombud:
Lars Ödlund
Alvägen 13
46732 Grästorp
Tel: 073-540 24 73

larsodlund@telia.com