Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Begravningsgudstjänst

Att mista en anhörig är svårt och sorgen och vilsenheten kan vara stor. Vi inom Svenska kyrkan i Södra Kållands pastorat är vana att finnas till hands även i svåra situationer.

Att ha en begravningsgudstjänst fyller många viktiga funktioner. Därför kan man behöva ta sig tid att tänka igenom arrangemangen. Hade den avlidne några egna önskemål? Vad var viktigt för honom eller henne, och vad är viktigt för er som anhöriga? Det är bra att ge sig själv tid till reflektion för att avskedet i begravningsgudstjänsten sedan ska kännas så fint och värdefullt som möjligt. 

De flesta brukar välja att anlita en begravningsbyrå för hjälp med allt det praktiska kring begravningen, men det går självklart att ta hand om nästan allt själv. För dig som vill ta hand om begravningen av din anhörige på egen hand finns en bra checklista på Svenska kyrkans webbplats.

Vad händer när man bokat tid för begravning?
När begravningen är bokad kommer den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten att kontakta dig. Det är viktigt att träffas för att kunna prata om den man förlorat. Det är också bra för prästen att få ta del av minnen och betraktelser kring hur den avlidne var för att kunna göra begravningsgudstjänsten så personlig som möjligt. 
Prata igenom de egna idéer ni har kring hur begravningen ska vara. Vad ska det vara för musik? Vill ni ha ett tyst avsked vid graven? Frågeställningarna är många och det är skönt att prata igenom dem med prästen. 

Mer information kring de olika alternativen kring själva begravningsverksamheten hittar du under kyrkogårdsförvaltningen.

Efter begravningen
Efter begravningen är det vanligt att man träffas för att äta eller dricka kaffe tillsammans. Det går bra att boka något av våra församlingshem för minnesstunden. Om någon annan lokal känns bättre för er är det naturligtvis fritt. Minnesstunden kan vara ett ljust och fint sätt att minnas den avlidne och tillsammans avrunda innan var och en åker hem. En minnesstund passar inte alla och det går självklart bra att upplösa samlingen efter själva begravningens slut.

Att möta den nya vardagen utan sin anhörige är tungt. Att träffas och prata om sorgen är ett sätt att komma vidare. Våra präster och diakoner står gärna till förfogande för sådana samtal.

Ej medlem i Svenska kyrkan?
Normalt hålls begravningsgudstjänst, tidigare kallad jordfästning, enligt Svenska kyrkans ordning endast för den som vid dödsfallet var medlem. Grunden till detta är att Svenska kyrkan vill ta den som medvetet valt att inte vara medlem, på allvar. I Begravningslagen slås fast att den avlidnes önskan skall vara avgörande. Därför utgår kyrkan från att den som aktivt valt att står utanför Svenska kyrkan inte vill ha en kyrklig begravning och det är inte heller en rättighet.