Södra Kållands pastorat

Prata med oss

Kontakt

Södra Kållands pastorat Besöks- och postadress: Råda församlingshem 1, 53196 Lidköping Telefon: +46(510)485200 E-post till Södra Kållands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Råda kyrka

Råda kyrka

Råda kyrka är uppförd på 1100-talet. Från denna tid återstår endast murpartiet i kyrkans västra del med den smala, ovanligt formade portalen. Dessutom är dopfunten från 1100-talet, med sin cylindriska form helt utan äldre dekor. Den östra delen av kyrkan är från 1200-talet, med rakt avslutat kor och spetsbågiga fönster. På 1400-talet tillbyggdes ett torn i väster, vapenhus och sakristia. Dessutom ersattes kyrkans platta trätak med de nuvarande valven. Målningarna i valven gjordes 1632. En runsten finns inmurad i vapenhusets vägg, och denna runsten anses vara från cirka år 1000.

Utgrävningar

Då kyrkogården behövde utvidgas under 1980-talet, hittades föremål i den undanröjda jorden. Bland annat mönstrade lerskärvor som daterades till vikingatid.
Detta ledde till utgrävningar 1983, där många intressanta fynd av bebyggelserester och föremål från tiden för Kristi födelse och fram till 1400-talet hittades.
Bland fynden finns tecken på att platsen varit bebodd på 800-talet, samt att det legat en stormannagård med omfattande verksamhet och långväga handelskontakter på platsen. Ytterligare utgrävningar har gjorts under 1990-talet för att få mera information om bebyggelsekontinuitet och sambandet mellan boplats och kyrka vid tiden för kristendomens införande. Utgrävningarna visar också att nuvarande 1100-tals kyrkan i sten, bör ha haft en stavkyrka i trä som föregångare.

Omgivningen

Området runt omkring Råda kyrka har höga kultur och naturvärden. Här finns bland annat Lunnelids naturreservat, kulturstig, hembygdsgård, och en iordningställd utsiktsplats över Kinneviken och Kinnekulle.

Vägbeskrivning

Från Lidköping, väg 44 mot Trollhättan, efter ca 3,5 km sväng höger mot Råda. Ankomst efter ca 2 km. Kyrkan ligger på höger sida.