Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Järpåslistan

Ledamöter:
Lena Persson
Johan Roland
Astrid Andersson
Roland Höckert

Ersättare:
Lilian Östin Johansson
Elisabet Falenäs

Kyrkan i tiden

Ledamöter:
Gudrun Carlsson, vice ordförande
Kerstin Hennersten
Anna Hasselberg
Carl-Johan Nilsson
Göran Kamperin
Gunilla Öhlander
Henrik Malmenskog
Johan Björnson

Ersättare:
Helena Börjesson
Vivianne Oldbring
Lennart Johansson
Göran Kjörk

Kållands-Råda församlings framtid

Ledamöter:
Ulrika Gustafsson
Maria Claesson
Svenerik Hedén, ordförande
Sophia Sahrin Granevik
Carl-Gustaf Carlander
Maria Boklund
Ingrid Bårström Wennberg
Thorbjörn Berling
Leif Johansson

Ersättare:
Åsa-Karin Kanat
Anna Nissen
Kerstin Andersson

Revisorer

Ordinarie:
Britt-Marie Algotsson
Lars-Göran Warmark

Ersättare:
Lena Barkin
Rolf Johansson