Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ledamöter:
Anders Edvinsson
Inger Svensson, ordförande, 076-813 25 67, inger.margareta.is@gmail.com 
Göran Kjörk

Ersättare:
Roger Berg
Lennart Pettersson

Kyrkan i tiden

Ledamöter:
Ulrika Gustavsson, vice ordförande
Sophia Sahrin Granevik
Göran Kamperin
Anna Hasselberg
Sandra Ljungström
Helena Börjesson
Solveig Johansson
Björn Roland
Lilian Östin Johansson
Roland Höckert
Elisabeth Falenäs
Emma Thörn

Ersättare:
Karin Daudistel
Carin Bryngelfors
Magnus Mellgren
Torbjörn Berling
Lennart Johansson
Karin Karlsson

Revisorer

Ordinarie:
Lena Barkin

Ersättare:
Rolf Johansson
Carl-Herman Hallquist