Foto: Evelina Andersen

Örslösa församlingshem

Örslösas församlingshem är ihopbyggt med Örslösas kyrka. Församlingshemmet får plats med ca 150 personer och kan hyras i anslutning till förättningar. För uthyrning kontakta pastorsexpeditionen 0510-485200.