Foto: Evelina Andersen

Väla kyrka

Väla kyrka

Kyrkan har sin nuvarande form från restaureringen 1688 och vissa delar av väggmurarna är kvar från den tidigaste kyrkan från 1200-talet. Läktaren tillkom i mitten av 1700-talet. År 1936 skedde den senaste mera omfattande restaureringen. Altaret är murat 1690 och altaruppsatsen från 1694 är troligen skuren av Georg Baselaque, verksam på Läckö. Klockstapeln uppfördes 1796.


Vägbeskrivning:
Till Väla kommer man enklast från väg 44. Från Lidköpingshållet, tag till höger strax efter Gillstad, ca 15 km sydväst om Lidköping.