Foto: Anna-Lena Bengtsson

Vi finns här för dig

Vi vill finnas här för dig i våra olika verksamheter, gudstjänster och öppna mötesplater. Välkommen till Svenska kyrkan och Snöstorps församling.

KOntakt

Expedition, bokningar 035-17 97 00

Kyrkogårdsärenden 035-17 97 81

Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02

 

Jourhavande präst: Tar emot samtal alla dagar 21-06 https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast