Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi finns här för dig.

Vi vill finnas här för dig i våra olika verksamheter, gudstjänster och öppna mötesplatser. Välkommen till Svenska kyrkan och till Snöstorps församling.

Ang bevattningen på Snöstorps kyrkogård.
Den senaste tiden har vi fått sköta bevattningen manuellt på dagtid. Detta kommer att fortsätta då den nya utrustningen måste injusteras, men även kompletteras för en högre prestanda, så att bevattningen så småningom kan övergå till nattetid. 

För att det inte ska torka ut, är vi tvungna att göra bevattning på dagen och då främst mellan kl 07.00 och 10.00. Bevattningen kan dock komma att startas även under andra tider om vi bedömer att det är för torrt. Vi försöker alltid hålla uppsikt så att ingen är i närheten, men då det är stora ytor kan vi inte garantera att bevattningen startar trots att någon befinner sig i området. 

Vi ber om överseende för detta och vi hoppas förstås på en snabb lösning. 

Information: Ulf Svensson 035-17 97 22

KOntakt

Expedition, bokningar 035-17 97 00

Kyrkogårdsärenden 035-17 97 81

Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02