Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Snöstorps församling Besöks- och postadress: Box 8043, 30008 Halmstad Telefon: +46(35)179700 E-post till Snöstorps församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Välkommen till Snöstorps församling

Vi vill finnas här för dig i våra olika verksamheter, gudstjänster och öppna mötesplatser! Välkommen till Svenska kyrkan och Snöstorps församling.

Bild: Kyrk-CD

Den automatiska bevattningen på Snöstorps kyrkogård är för närvarande ur funktion

I samband med att den nya askgravlunden anläggs, ska vattnet i dammen ledas om till en tank (som ska placeras under markytan). Det arbetet har pågått under en tid och pågår fortfarande och bevattningen har tidvis varit ur funktion. Bevattningen har åter kommit igång, men måste inledningsvis köras manuellt och på dagtid.

Det råder nu bevattingsförbud i Halmstads kommun. Vi vattnar från egen brunn men måste ändå ta ansvar för hur mycket vi vattnar. 

Frågor kring bevattningen på Snöstorps kyrkogård hänvisas till Martin Jönsson,
035-17 97 13

Ny kyrkoherde!
Den 15 april kl 11.00 hälsades Anna-Maria Carlwe välkommen som ny kyrkoherde i Snöstorps församling! Mottagningsgudstjänsten i Snöstorps kyrka blev en fin högtidsdag! Göteborgs stifts biskop Susanne Rappmann och kontraktsprost Anders Knutsson och Anna-Maria Carlwe fotograferade utanför Snöstorps kyrka. 

Bild: Anna-Lena Bengtsson

KOntakt

Expedition, bokningar 035-17 97 00

Kyrkogårdsärenden 035-17 97 81

Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02