Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi finns här för dig.

Vi vill finnas här för dig i våra olika verksamheter, gudstjänster och öppna mötesplatser. Välkommen till Svenska kyrkan och till Snöstorps församling.

23 oktober. Kyrkans öppna förskola i Breared håller stängt p g a sjukdom

KOntakt

Expedition, bokningar 035-17 97 00

Kyrkogårdsärenden 035-17 97 81

Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02