Foto: Thomas Johansson, Vinnalt Foto

Vi finns här för dig

Vi vill finnas här för dig i våra olika verksamheter, gudstjänster och öppna mötesplater. Välkommen till Svenska kyrkan och Snöstorps församling.

Information med anledning av skadegörelse och nedskräpning runt om i Snöstorps församling.

Den nya bommen har fördärvats, flaggstången knäckt och brevlådan blivit sprängd. 

Polisanmälan görs!
Vi betonar att all skadegörelse polisanmäls. Under en längre tid har vissa grönytor, parkeringsplatser och byggnader i församlingen haft problem med nedskräpning, sönderkörda gräsmattor, klotter och skadegörelse. 

Polisen uppmuntrar också allmänheten att vända sig direkt till dem på telefon 114 14, om skadegörelse upptäcks på Snöstorps församlings mark/fastigheter, när vi själva inte är på plats.

 

Några personer har ringt hit om SMS som ser ut att vara skickade från Snöstorps församling till vederbörande. Polisen har fått information om dessa SMS. I SMS:et framgår det att de är ägare till en viss bil med reg-nr ”XXX 111”och pekas ut som delaktiga i det som sker vid församlingsgården och att de kommer att polisanmälas. De som hört av sig till oss äger inte längre dessa bilar och har inte befunnit sig i Halmstad med omnejd. Det finns inte något nummer från avsändaren, så denna går inte att spåra.  Vi understryker att inga sådana SMS har sänts ut ifrån Snöstorps församling. 

KOntakt

Expedition, bokningar 035-17 97 00

Kyrkogårdsärenden 035-17 97 81

Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02

 

Jourhavande präst: Tar emot samtal alla dagar 21-06 https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast