Foto: A-L Bengtsson

Vad händer i församlingen?

Det målas, grävs och byggs här och där i vår stora församling. Här är lite kort information om vad som sker.

Ny utrymningsväg i Snöstorps kyrka.

En dammvägg är uppsatt Foto: Anna-Maria Carlwe

Så är arbetet igång med att ta upp en utrymningsväg i Snöstorps kyrka. En dammvägg är uppsatt, den ska förhindra att damm och smuts från bygget hamnar ute i kyrkan. Arbetet med utgången beräknas vara klart i mitten på november. Under tiden håller vi kyrkan stängd på vardagarna, men likt tidigare info har vi gudstjänster vissa helger, som till exempel allhelgonahelgen och nu på söndag när vi har en församlingsdag!


Vi räknar med gemensam invigning till 1 advent, då ska utgången vara klar likaså det långa arbetet med tak och tureller.

Arbetet med att renovera/byta småtornen på Snöstorps kyrka fortsätter. Den 21 februari kom tre av de sex turellerna på plats. 

Snöstorps kyrka

Se gärna bilderna här på sidan.

Takrenovering
Från mitten av augusti 2022 har kyrkans tak varit under renovering. Det har varit, och är, ett spännande projekt - kanske har du sett det spektakulära arbetet med att se turellerna komma på plats?

Arbetet beräknades ta minst tio månader och nu får vi flagga för att renoveringen inte är klar förrän i slutet av november. Så kan det vara  med så stora projekt, det kan bli saker och ting som man inte kunde förutspå från början. Byggnadsställningarna runt kyrkan kommer alltså att vara kvar och  hantverkare kommer att behöva använda marken runt kyrkan för maskiner, redskap, material och förvaring. 

Arbetet sker under måndag-fredag och stannar upp vid förrättningar i kyrkan. Vi ber om överseende vid eventuella störningar av buller m m som kan uppstå vid sådana här stora renoveringar. 


Fram till 31 augusti påverkas inte kyrkan invändigt. Gudstjänster, dop, vigslar och begravningar kommer kunna äga rum som vanligt.

 

Stängning av kyrkan på grund av upptagning av ny nödutgång*. 

Från 1 september kommer vi att behöva stänga kyrkan för förättningar och gudstjänster på vardagarna. Under helger kommer vi att kunna ha öppet som vanligt för gudstjänster, dop och vigslar. Orsaken till att vi behöver stänga är att vi kommer att öppna upp en ny nödutgång i kyrkan så att vi återigen kan fylla kyrkan vid konserter och möjliggöra att det går snabbt att utrymma om det behövs. 

 

*Ärendet ligger för närvarande under utredning hos Länsstyrelsen och kommer endast ske om åtgärden godkänns.

 

 

 

 


Frågor/mer information kring renoveringen ges av 

projektledare Kjell Helgesson tel 035- 19 24 03  e-post: kjell.helgesson@svenskakyrkan.se

kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02 e-post: anna-maria.carlwe@svenskakyrkan.se

 

 

 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/snostorp

Snöstorps kyrkogård

Asfaltering parkeringen vid askgravlunden kommer att påbörjas våren 2023.

 

 

 

 

Arkiv: Bilder nedan från renoveringen av Tönnersjö kyrka

Renovering i Tönnersjö kyrka

Nu är kyrkan färdigrenoverad och åter igen öppen!

Solnedgång i skärgården.

Energibesparingsåtgärder i Snöstorps församling

Vi påbörjade resan mot energibesparande åtgärder redan 2017, något vi är tacksamma för idag.