Foto: A-L Bengtsson

Tönnersjö kyrka

Mysig medeltidskyrka.

Kyrkan i Tönnersjö byggdes i slutet av 1100-talet.

Denna kyrka byggdes på en gammal hednisk offerplats och de äldsta delarna härstammar från 1100-talet.
Ursprungligen bestod kyrkan av ett 22 alnar långt (aln motsvarar ca 60 cm) rektangulärt långhus med kor och absid  i öster. Kyrkan är murad av gråsten som vitrappats och väggarna är 1,3 meter tjocka.
Dess utformning är från början i romask stil, men fick vid 1400 talets slut gotiska korsvalv av tegel. Under 1850- och 1860-talen byggdes kyrkan om och till. Långhuset förlängdes och det nuvarande tornet uppfördes. Kyrkan blev korskyrka genom att ett äldre vapenhus på sydsidan och ett liggande gravkor mittemot på nordsidan byggdes på till långhusets höjd. Tornet och fönstren fick då sitt nuvarande utseende. Bland kyrkans inventarier finns bl a skulpturer av evangelisterna Matteus, Markus och Johannes, en Kristusskulptur fr 1400-talet och en Mariaskulptur. Predikstolen är från 1629 och dopfunten är fr 1922. Tornets klockor göts 1621 respektive 1765.
Fakta hämtad fr boken Våra kyrkor, utgiven av Klarakullens förlag 1990.

 

Ramp finns. Hörslinga finns.
Ej toalett i kyrkan (Handikapptoalett finns vid parkeringen, där finns även skötbord)

Renovering i Tönnersjö kyrka

Nu är kyrkan färdigrenoverad och åter igen öppen!

Adress

Besöksadress:
Tönnersjö (Fastighetsbeteckning: Halmstad Tönnersjö 8:1)

Postadress:
Prästvägen 74, 302 63 Halmstad