Foto: A-L Bengtsson

Vallås distrikt

Vallås är ett distrikt med både lägenheter och villor. Omgivningarna är kantade av skog och vacker natur.

Vallåskyrkan ligger geografiskt mitt i Vallås. En modern och annorlunda kyrkobyggnad i eloxerad aluminiumplåt. Utmärkande för kyrkan är taket som lyfter i höjd till en triangelspets, vilket symboliserar treenigheten, Fadern, Sonen och Den Helige Anden.

Ett tecken som följer Vallåskyrkan är gemenskapens symbol, cirkeln. All verksamhet i kyrkan präglas av gemenskap och omsorg om varandra med gudstjänsten i centrum. Cirkeln möter du direkt vid ytterdörrarna där korset omsluts i cirkeln, när du kommer in i kyrkans, möts du av det ovanliga och runda altaret med sitt triumfkrucifix. Här firas gudstjänster regelbundet, vardagsgudstjänster tillsammans med barn och ungdom, tema/musikgudstjänster med solister eller körer.

Samkväm i varm gemenskap och öppenhet sker i Ansgarssalen runt de runda borden. Här serveras soppluncher varje måndag under terminerna, Vallåsträff en gång i månaden och kyrkkaffen efter gudstjänsterna. Här känner man sig hemma, gammal som ung.

I den mindre lokalen, Birgittasalen hålls symöte med syföreningen tillsammans med diakonin och präst. Syföreningen ordnar försäljningar med samkväm för att sedan skänka pengarna till ACT.  En öppen grupp dit alla är välkomna att vara med.

I Vallåsdistriktet ligger ett av de största äldreboenden i kommunen. Här hålls andakt av präst och musiker och diakoniarbetare varannan vecka. Diakonin har en viktig besöksgrupp där de frivilliga hjälper till under andakterna och kaffeserveringen. 

Vi ser gärna att fler ansluter till denna grupp. Besöksgruppen träffas en gång i månaden under terminerna.

 


Vår målsättning är att ha Vallåskyrkan öppen så ofta som möjligt för ljuständning och enskilda samtal. Eller bara kom för att läsa dagstidningen och då samtidigt träffa präst eller diakoniarbetare.

Vi som hälsar er varmt välkomna är arbetslaget, präst , musiker, diakoniassistent, församlingsvärdinna, barn-ungdomsarbetare.