Foto: Stellan Bengtsson

Mötesplatser

Soppluncher, pilgrimsvandringar, öppet hus, församlingskvällar, studiecirklar m m. Vi vill att du ska känna dig välkommen till våra gudstjänster och mötesplatser. Precis som du är. Vi hoppas att du kan komma! Anmäl dig för att säkert få plats. Begränsade platser p g a Corona.