Foto: A-L Bengtsson

Vallåskyrkan

Kyrkan mitt i Vallåsområdet tjänar som distriktskyrka i Snöstorps församling. Den nya entrélösningen stod klar sommaren 2019.

Invigdes Kristi himmelsfärdsdag 1975.

Kyrkan är utvändigt klädd med eloxerad aluminiumplåt. På ena sidan finns ett gyllene kors som lyser i kvällsmörkret. Kyrkans tak lyfter sig i höjden i en triangelspets. Triangel står för Treenigheten, att Gud möter oss som Fader, Son och Helig Ande. Förutom kyrksal finns i byggnaden även samlingssalar, undervisningssalar och bra lokaler för barnverksamhet.
Kyrkan är ritad av Lise och Hugo Höstrup.

Klockstapeln. Kyrkklockan var ursprungligen skänkt till Martin Luthers kyrka i Halmstad, men blev undanställd när den nya kyrkan, den s.k. ”plåtkyrkan” uppfördes. Klockan har alltså deponerats i Vallåskyrkan. Klockans ursprung märks genom bilden på  reformatorn Martin Luther, Lutherrosen och psalmcitatet  runt den nedre kanten: ”Guds ord och löfte skall bestå. (Sv.ps 237:4, ”Vår Gud är oss en väldig borg” av M.Luther)

Kyrksalen har en kvadratisk form, men verkar oregelbunden. Golvet sluttar fram mot koret. I koret lyfter sig taket markant och i den övre vinkeln finns ett trekantigt kyrkfönster, vilket gör att ljuset strömmar ner mot altarets kors och sprids vidare ut till kyrkobesökarna. Det får oss att tänka på Guds himmelska ljus, hans majestät som vi har svårt att närma oss, men som transformeras ner till oss i Kristus, som vi möter här. De främre väggarna lutar något inåt och är klädda med parallellställda träribbor, solstrålar, Guds himmelska ljus. De varierande vinklarna mellan väggar, golv och tak kan verka förbryllande, tanken är att ”rummets” begränsning skall elimineras och ge rum för den eviga världen. Kyrksalen rymmer ca 170 platser, men genom en vikvägg till församlingssalen kan ytterligare ett 100-tal få plats.

Altaret är runt, den runda formen symboliserar evigheten. När vi samlas kring altaret får vi för en stund träda in i den himmelska evigheten. Ur golvet tycks altaret, som är gjort i samma material som golvet, växa upp som en kulle, som Golgata, platsen där Jesus korsfästes. Men stenmaterialet för också tankarna till hans gravplats, klippgraven.
 
Där står korset rest, ett krucifix, utfört i venetiansk silvermosaik av konstnären Hans Fagerström, Halmstad. Här möter oss Kristus, konungen, den uppståndne med segerns krona och öppen famn. Han står segrande över döden, har rest sig upp ur graven. Längst ut på korsarmarna ser vi ett sädesax och en druvklase – ”gåvor av jordens frukt och människors arbete”, som vi ber i en av nattvardsbönenerna, vilket omvandlas till nattvardens bröd och vin.
Korsets baksida visar vad Guds seger kostade, Jesu lidande. Där finns lidandesattributen, törnekronan, som soldaterna satte på Jesus när de hånade honom och kallade honom kung. Där finns gisslet, som man piskade honom med innan korsfästelsen. Där finns spikarna, som han spikades fast med på korset.
I nattvarden samlas vi runt altaret, symboliken blir tydlig, vi samlas runt Jesus.
 
Dopfunten är fogad samman av svagt gröntonat byggnadsglas. Dopskålen är av glas som står på ett smide med tre ljushållare för att inifrån lysa upp dopfunten. I hållaren kommer cirkelns symbol tillbaka. Dopskålen är formad som en treklöver – treenighetens symbol.  Tillverkad av Berlings glas, Halmstad.
 
Lampetter och altarljusstakar är tillverkade av förre kyrkvärden Helge Svensson, Vallås. Han har även tillverkat processionskors och en adventsljusstake till kyrkan.
 
Orgeln är byggd av Åkerman & Lund orgelbyggeri AB, den har elva stämmor och invigdes 1992.
 
Dopljusstaken och kollektskålen är tillverkade och skänkta till kyrkan av förre kyrkvärden Arne Edvardsson, Skedalahed. På kollektskålen finns symbolerna för tro, hopp och kärlek.
 
Mariabilden skuren i trä är också en gåva till kyrkan av Elisabeth och Stann Fredriksson 1981.
 
Tavla med ängel. ”Fredsängeln” skapad och skänkt av Rut Nilsson till Vallåskyrkan 1999. Som förebild har hon haft basunängeln som hänger i koret i Snöstorps kyrka.
 
Ett kors omslutet av en ring är Vallåskyrkans särskilda kännetecken. Symbolen finns på kyrkporten, på dörrarna in till kyrkan, på altaret, i dopfunten, på dopljusstaken, på kollektskålen och på nattvardssilvret. Det påminner om vad en kristen församling är, om varför man byggde Vallåskyrkan för att,  SAMLAS OMKRING KRISTUS SOM SIN HERRE.  

Foto: A-L Bengtsson