Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Distrikten

Snöstorps församling är indelat i två områden och fem distrikt. I det norra finns Snöstorps, Breareds och Vallås distrikt. I det södra området ligger Eldsbergabygdens och Fyllinges distrikt.

Kyrkoherde Snöstorps församling Anna-Maria Carlwe

Norra området, områdeschef Stellan Bengtsson
Södra området, områdeschef Claes Vetterlein