Foto: Thomas Johansson, Vinnalt foto

Musik och körer i Eldsbergabygden

 

Körerna är fortsatt pausade. Uppdaterad 26/2 

Vi följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens och regionens information löpande.

 

Kyrkokören
Vuxenkör. Eldsberga församlingshem. Övar torsdagar kl 19.00-20.45

LOGOS
Från gymnasieålder och uppåt. Trönninge församlingshem. Kören har ett uppehåll. Mer information löpande. 

Sångfåglarna
Barnkör åk F-3. Eldsbergaskolans musiksal. Övar torsdagar kl 15.15-16.00


Musikval
När det gäller förrättningar, vigsel, dop och begravningar, så hjälper gärna kyrkomusikern till med musikval.
Kontakt: Margaretha Lööf, kantor 
              

Välkommen att höra av dig!