Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer i Eldsbergabygden

 

 

Kyrkokören
Vuxenkör. Eldsberga församlingshem. Övar tisdagar kl 19.00. Startar 15/1 2019
Körledare Anna Marmvik

LOGOS
Från gymnasieålder och uppåt. Trönninge församlingshem. Kören har ett uppehåll. Mer information löpande. 

Sångfåglarna
Barnkör åk F-3. Eldsbergaskolans musiksal. Övar tisdagar kl 15.15-16.00 Startar 15/1 2019. Körledare Anna Marmvik 


Musikval
När det gäller förrättningar, vigsel, dop och begravningar, så hjälper gärna kyrkomusikern till med musikval.
Kontakt: Stefan Wikrén, organist.
 

Välkommen att höra av dig!