Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer i Eldsbergabygden

Kyrkokören
Vuxenkör. Eldsberga församlingshem. Övar torsdagar kl 19.00-20.45
Höstterminen startar 29 aug 2019
Körledare Anna Marmvik

LOGOS
Från gymnasieålder och uppåt. Trönninge församlingshem. Kören har ett uppehåll. Mer information löpande. 

Sångfåglarna
Barnkör åk F-3. Eldsbergaskolans musiksal. Övar torsdagar kl 15.15-16.00
Höstterminen startar 29 aug 2019.
Körledare Anna Marmvik 


Musikval
När det gäller förrättningar, vigsel, dop och begravningar, så hjälper gärna kyrkomusikern till med musikval.
Kontakt: Margaretha Lööf, kantor (börjar 1 sept 2019)
 

Välkommen att höra av dig!