Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Eldsberga distrikt

Tätorten mitt i landsbygden!

Mitt i skogen och mellan de böljande fälten har under århundraden kyrktornen kunnat ses som en påminnelse om Guds närvaro i nuet. Kyrkklockorna har kallat och kallar alltjämt varje söndag och helg till gudstjänst; antingen i Tönnersjö-, Eldsberga- eller Trönninge kyrka. 

Gudstjänst med mässa firas regelbundet, både för vuxna och barn. Ibland är gudstjänsterna annorlunda utformning som temagudstjänst. Någon gång under terminen är det ”Afterworkgudstjänst” en vardagkväll med efterföljande matservering i kyrkan!

Andra mötesplatser erbjuds också. Det är sopplunch, ”Bara-vara-café”, Eldsbergaträff och Mötesplats Trönninge. Under terminen har vi en Bibelstudiegrupp som träffas med olika teman och olika ledare.  

Vi har ett levande musikliv. Våra körer och musiker medverkar vid gudstjänster, under sommarhalvåret har vi "Sommarmusik" och under resten av året ordnar vi speciell musiktillfällen.

I barn- och ungdomsverksamheten kan man vara med i olika grupper. Öppet fritids där syskon och mamma/pappa är välkomna och sedan har vi Riddare, Robin Hood, Salt-tjejer och Ungdomsgrupp. Från åttonde klass erbjuds man konfirmationsläsning. 

Med vår verksamhet vill vi visa på att Gud finns i vår tillvaro och vår önskan är att den helige Ande skall göra Jesus levande för var och en.
Arbetslaget består av präst, diakon, musiker, fritidsledare, kyrkvaktmästare och församlingsvärdinna. 

Präst och områdeschef
Claes Vetterlein
035-179766
claes.vetterlein@svenskakyrkan.se

Diakon Anna Lindgren
035-179764 
anna.m.lindgren@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker Stefan Wikrén
070-412 00 37
stefan.wikren@svenskakyrkan.se

Församlingsvärdinna Monabritt Petterson
035-179765
monabritt.petterson@svenskakyrkan.se

Kontakter Barn- och ungdom
Maj-Inger Sunesson
035-179763
maj-inger.sunesson@svenskakyrkan.se

Pia Olander
035-179762
pia.olander@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Jeanette Andersson
035-179720
jeanette.e.andersson@svenskakyrkan.se