Foto: Magnus Aronsson/IKON

Pilgrimsvandringar

Pilgrimsvandringar i Halmstad med omnejd. Detta är ett samarbete mellan Snöstorps och Halmstads församlingar. Målsättningen är att arrangera vandringar varje månad och ge möjlighet att landa hos sig själv och hos Gud.

Kvällsvandringarna börjar kl 18.00. Vandring i långsam takt och gemenskap. Avslutning med aftonbön ur Lilla pilgrimsboken. Vi är utomhus hela tiden, så medtag egen kvällsfika, sittunderlag och om du har, den lilla gröna andaktsboken. 

 

Måndagsvandringarna hösten 2021 

16 aug  Björkelund, väg 25 mot Simlångsdalen
20 sep  Sjömanskyrkan
18 okt  Vallåskyrkan
15 nov  Sagoängen, Galgberget
20 dec  Tönnersjö kyrka

 

Så här går en kvällsvandring till: 

  • Vi presenterar oss kort för varandra
  • Information om vad en pilgrimsvandring är och hur den går till
  • Vandring i lugn takt i ca 1,5 timme
  • Egen fika, samtal och enkel andakt 
  • Vi brukar vara färdiga omkring 20.30 

 

 

 

 

 

Det är vi som håller i vandringarna

 

Elisabet Kling Diakon
Halmstads församling
tfn 035-282 21 07

 

Susanne Franzén Diakon
Halmstads församling
tfn 035-282 21 36