Foto: Magnus Aronsson/IKON

Pilgrimsvandringar

Pilgrimsvandringar i södra Halland med omnejd. Detta är ett samarbete mellan Halmstads, Snöstorps, Söndrum-Vapnös församlingar samt Laholms pastorat. Målsättningen är att arrangera vandringar varje månad och ge möjlighet att landa hos sig själv och hos Gud.

Kvällsvandringarna börjar kl 18.00. Vandring i långsam takt och gemenskap. Avslutning med aftonbön ur Lilla pilgrimsboken. Vi är utomhus hela tiden, så medtag egen kvällsfika, sittunderlag och om du har, den lilla gröna andaktsboken. 

 

Måndagsvandringarna våren 2023

Samlingsplatser:
16 januari    Ön (Skedala skog), på parkeringen.
20 februari  Snöstorps församlingsgård
20 mars       Vårhemstugan, Bexellgatan 1 Halmstad
10 april        Emmausvandringar. En startar från S:t Nikolai kyrka kl. 10.00 och den andra från Möllegård kl 13.30. Båda vandringarna avslutas vid S:t Olofs kapell. Mer info, se nedan.
15 maj          Mariakyrkan, Fyllinge
19 juni          Skummeslövsbadets parkering
17 juli           Esmareds kapell i samband med Esmaredsveckan

 

Så här går en kvällsvandring till: 

  • Vi presenterar oss kort för varandra
  • Information om vad en pilgrimsvandring är och hur den går till
  • Vandring i lugn takt i ca 1,5 timme
  • Egen fika, samtal och enkel andakt 
  • Vi brukar vara färdiga omkring 20.30 

 

 

 

En grupp människor med reflexvästar går tillsammans på en landsväg.
Foto: Katarina Sandström Blyme /Ikon

EMMAUSVANDRING 10 APRIL


Välkommen att följa med på pilgrimsvandring. Det finns två alternativ, en kort och en lång vandring. Båda vandringarna avslutas med gemensam soppa och mässa i S:t Olofs kapell. Vill du inte vandra är du ändå välkommen att delta i soppan och mässan. 

Kl. 10.00 alt 1: ca 15 km. Vi startar med en enkel andakt i S:t Nikolai kyrka.

Kl. 13.30 alt 2: ca 4 km. Start vid Möllegård, naturreservat i Söndrum.

Kl. 16.00 Soppa, smörgås, kaffe och kaka serveras vid S:t Olofs kapell, det är gratis och möjlighet finns att skänka en gåva till Act.

Kl. 17.00 Emmausmässa. Medverkan av Glädjekören och Kriszta Dali. Lars Björksell och Ann-Sofie Orrdal är präst.

Du som vill äta soppa anmäler dig till Elisabet Kling 035-282 2107, elisabet.kling@svenskakyrkan.se senast den 3 april. Medtag matsäck för själva vandringen, ”Den lilla Pilgrimsboken” (har du ingen egen så finns det att låna) skor och kläder efter väder. Vi hjälps åt med transport hem, ingen behöver gå tillbaka.

Kontaktpersoner: Bertil Nilsson, Snöstorps församling 035-10 29 39, Jan Svedenfors, Laholms pastorat 0722-474 799, Elisabeth Ahlström, Söndrum-Vapnö församling 035-16 13 10,

Elisabet Kling, Halmstads församling 035-282 2107

Vandringen arrangeras av Halmstads Pilgrimsråd i samarbete med Halmstads, Snöstorps, Söndrum-Vapnö församlingar och Laholms pastorat. 

Kontakt Snöstorps församling

 

Bertil Nilsson, tel 035-10 29 39