Foto: Magnus Aronsson/IKON

Vigsel

Att gifta sig i Svenska kyrkan kan vara allt från ett litet intimt bröllop, till ett bröllop med många gäster och en stor fest. Det är alltid brudparet som bestämmer.

Vigseln markerar högtiden, då man i Guds och alla vittnens närvaro
lovar varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. I Sverige är vigseln i Svenska kyrkan juridiskt bindande. Och i juridisk mening finns heller knappast någon bättre försäkring och trygghet för barnen i familjen än just giftermålet.

Att gifta sig är en stor sak. Men stor behöver för den skull inte vigseln vara. Ett kyrkbröllop behöver inte alls vara dyrt och påkostat. Man kan mycket väl ha en enkel vigselgudstjänst i kyrkan med de allra närmaste, kanske enbart med präst och två vittnen. Det kan bli lika högtidligt med en sådan vigsel, som med ett stort och dyrt bröllop. För brudpar som vigs i Svenska kyrkans ordning ingår alltid präst, musiker, kyrka och vaktmästare utan kostnad om minst den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Oavsett om man väljer ett stort eller litet bröllop.

Den kyrkliga ordningen är alltid densamma, men ramarna runt omkring kan anpassas efter parets önskemål. Många par vill sätta en personlig prägel på vigselgudstjänsten. Det finns goda möjligheter till det t.ex. genom val av bibeltexter, dikter, psalmer och annan musik som ger den stämning man vill ha. En viktig synpunkt, när det gäller musiken är, att levande musik passar bättre i kyrkorummet än inspelad och känns mycket mer personlig och äkta. Se förslag längst ner.

Äktenskap kan även ingås genom borgerlig vigsel. Efter sådan vigsel kan makarna få del av kyrkans förbön och välsignelse i en särskild gudstjänst: ”Välsignelse över ingånget äktenskap”.

En kyrklig vigsel är en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar: En inledande del där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken, vad det är ur ett kristet perspektiv. Bibeltexterna, som handlar om kärlek och äktenskap, läses av prästen eller någon annan.
I nästa del får brudgummen och bruden svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Sedan överlämnas ringen/ringarna till prästen som ber en bön över den/dem, innan den/de lämnas tillbaka till brudparet. Dessa håller tillsammans i ringen/ringarna medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen stadfäster sedan äktenskapet genom att säga: ”ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid”.

I den tredje delen får brudparet ta del av prästens och församlingens omsorg. Det sker genom förbön och välsignelse. Oftast brukar prästen i slutet av vigselakten hålla ett vigseltal till de nyvigda.

Musiken planeras i samråd med tjänstgörande musiker.

Glöm inte Hindersprövning!
Blanketten beställer ni av Skatteverket. Den gäller i fyra månader och ska gälla över vigseldagen.

När ni bestämt er för att gifta er i någon av våra kyrkor, kontakta då församlingsexpeditionen tel. 035-179701 för att boka tid och kyrka för vigselgudstjänst. Inför vigseln blir ni sedan kontaktade av er vigselpräst för ett vigselsamtal, då ni samtalar om alla när, var och hur kring er vigsel. Ni planerar då också vigselgudstjänsten tillsammans.

Text: Jan Lindmark, f d präst i Mariakyrkan

Bröllopsprogram förslag