Foto: Kristina Johansson/IKON

Musik och körer

I Snöstorps församling spelar musiken en viktig roll i gudstjänsterna. Här finns glädje, ett stort engagemang och flera olika körer. Välkommen!

Musik och körer Snöstorp

Fyra körer ingår i verksamheten i Snöstorps område: Cappella Snöstorp och VIVA ledda av Göran Persson samt Delight och DoReMi som leds av Jessica Agbrant.

Musik och körer i Mariakyrkan

I Mariakyrkan finns körer för både stora och små.