Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer

I Snöstorps församling spelar musiken en viktig roll i gudstjänsterna. Här finns glädje, ett stort engagemang och flera olika körer. Välkommen!