Foto: Kristina Johansson/IKON

Musik och körer

I Snöstorps församling spelar musiken en viktig roll i gudstjänsterna. Här finns glädje, ett stort engagemang och flera olika körer. Välkommen!