Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Musik och körer i Breared

Kyrkokör, Minikör och Himlakör! Här finns kör för stora och små! Vi har möjlighet att starta upp körerna och samtidigt följa de restriktioner som finns angående Covid-19.

INSTÄLLT! På grund av de hårdare restriktionerna kommer all verksamhet till vuxna, ungdomar och barn att ställas in från och med 11/11-20. Detta gäller till och med 24/11-20 då vi förväntar oss nya besked från Region Halland och/eller Halmstads kommun. Vi följer utvecklingen och återkommer med ny information om hur vi gör med verksamheterna resten av terminen. 
Detta gäller även den öppna förskolan samt konfirmandverksamheten.

 

 

BREAREDS SÅNGKÖR är namnet på vuxenkören i Breared. Vi träffas torsdagar i kyrkan mellan 19.30 - 21.00.  

I Breared finns två barnkörer, MINIKÖREN och HIMLAKÖREN. 

Minikören är för dig som går i förskoleklass och i åk 1 och träffas i församlingshemmet. Vi hämtar och lämnar på fritids. Vi övar onsdagar kl 12.45. 

Himlakören är för dig som går i åk 2 och uppåt. Vi träffas i församlingshemmet onsdagar kl 14.45 -15.30. 

 

Alla körer sjunger vid de "stora" kyrkliga högtiderna, sommar- och julkonsert, friluftsgudstjänster m m. Vi sjunger också vid Lucia, valborgsmässoafton samt i andra "profana" sammanhang.

kontakt

Ann Möllerström
Tel: 035-17 97 52

E-post: ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se