Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Musik och körer i Breared

Kyrkokör, Minikör och Himlakör! Här finns kör för stora och små! Vi har möjlighet att starta upp körerna och samtidigt följa de restriktioner som finns angående Covid-19.

BREAREDS SÅNGKÖR är namnet på vuxenkören i Breared. Vi träffas torsdagar i kyrkan mellan 19.30 - 21.00.  Start v 35

I Breared finns två barnkörer, MINIKÖREN och HIMLAKÖREN. 

Minikören är för dig som går i förskoleklass och i åk 1 och träffas i församlingshemmet. Vi hämtar och lämnar på fritids. Vi övar onsdagar kl 12.45. Start v 36

Himlakören är för dig som går i åk 2 och uppåt. Vi träffas i församlingshemmet onsdagar kl 14.45 -15.30. Start v 36

 

Alla körer sjunger vid de "stora" kyrkliga högtiderna, sommar- och julkonsert, friluftsgudstjänster m m. Vi sjunger också vid Lucia, valborgsmässoafton samt i andra "profana" sammanhang.

kontakt

Ann Möllerström
Tel: 035-17 97 52

E-post: ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se