Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer i Breared

Kyrkokör, Minikör och Himlakör! Här finns kör för stora och små!

BREAREDS SÅNGKÖR är namnet på vuxenkören i Breared. Vi träffas torsdagar i församlingshemmet mellan 19.30 - 21.30. 

I Breared finns två barnkörer, MINIKÖREN och HIMLAKÖREN. 

Minikören är för dig som är 6-9 år och träffas i församlingshemmet. Vi hämtar och lämnar på fritids. Vi övar onsdagar kl 12.45.

Himlakören är för dig som är 10 år och äldre. Vi träffas i församlingshemmet onsdagar kl 13.45

 

Alla körer sjunger vid de "stora" kyrkliga högtiderna, sommar- och julkonsert, friluftsgudstjänster m m. Vi sjunger också vid Lucia, Valborgsmässoafton samt i andra "profana" sammanhang.

kontakt

Ann Möllerström
Tel: 035-17 97 52

E-post: ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se