Foto: A-L Bengtsson

Trönninge kyrka

Byggdes i granit 1894 efter ritningar av Sven Gratz, Halmstad. På taket lades grön och brun skiffer i prydligt mönster. Torntaket kläddes med fjällmönstrad zinkplåt. Kyrkklockorna är fr 1831 respektive 1894. Altaruppsatsen fr 1701 med sina utomordentlig väl snidade akantusblad är ett gott prov på Gustaf Kilmans (fr Borås) bildhuggarkonst. Vid altarringen finns tre målningar av Erik Olsson, Halmstadgruppen. Innan den nuvarande kyrkan byggdes låg här en annan kyrka fr medeltiden. Från den bevarade man ett triumfkrucifix som nu hänger över dopaltaret. Predikstolen i renässansstil, är en av de äldsta i stiftet. Även den fanns tidigare i den gamla kyrkan. I vapenhuset står en större järnbeslagen kista. Denna var på 1600-talet Anna Kruses bröllopskista.
Fakta hämtad fr boken Våra kyrkor, utgiven av Klarakullens förlag 1990.

 

Rullstolsramp, handikapptoalett och hörslinga finns

Foto: Minu Bergman