Foto: A-L Bengtsson

Fyllinge distrikt

Mitt i Fyllinge ligger Mariakyrkan. Det är en väldigt vacker och mycket ändamålsenlig anläggning. Arkitekten har verkligen lyckats bra med att skapa lokaler för gemenskap!

Stämningen präglas av värme, kvalitet och närhet och man får alltid ett familjärt mottagande. Det sitter liksom i väggarna.  Gudstjänst med mässa firas regelbundet, både för vuxna och barn. Ibland kan gudstjänsterna få en lite annorlunda utformning som i ”after-work”-, rytmik- och sinnesrosgudstjänster.

Mötesplatser erbjuds på många olika sätt. Det kan vara soppluncher, programverksamhet eller varför inte det lågmälda samtalet under en pilgrimsvandring eller i ett bibelstudium.

Musik och körverksamheten är en viktig del i Mariakyrkan, alltifrån barnkörer till vuxenkör. I barn- och ungdomsverksamheten kan man vara med i olika grupper från det att man är liten och kanske kommer med mamma/pappa, till Öppet fritids. När man går i åttonde klass erbjuds man bli konfirmand i Mariakyrkan under ett helt läsår. Spännande är att Mariakyrkan också är en plats för möten med andra kristna kulturer. Det ger ytterligare en viktig dimension till denna fantastiska mötesplats i hjärtat av Fyllinge, där evangelietexten också läses på arabiska.

Mariakyrkan är också en öppen kyrka dit man kan gå för att sitta en stund i stillhet. Man kan t ex tända ett ljus i ljusbäraren, skriva en bönelapp för att sätta i bönemuren eller söka kontakt för samtal med någon av de anställda. När den gula flaggan ”Öppet” är uppe, finns möjlighet till detta.

Arbetslaget består av präst, diakon, musiker, fritidsledare och församlingsvärdinna. 

Känn dig alltid varmt välkommen till Mariakyrkan!