Konfirmation- ett äventyr!

Kom och ta reda på vad kristen tro handlar om och vad den betyder just för dig!

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag. Du får också ta reda på vad kristen tro är, åka på läger, lära känna nya människor eller lära känna gamla vänner på nytt sätt.

 Snöstorps församling erbjuder följande alternativ

 

BREARED
Inskrivning 4 oktober kl 17.30 i Breareds kyrka.

Konfapass på onsdagar i Breareds församlingshem.

Äventyrsaktiviteter vissa söndagar under året.

Läger: Skidläger i Kläppen/Transtrand 2-6 januari
(liftkort och skidhyra, för de som inte har egna, ingår). Nybörjare får enkel skidskola av konfaledarna.


Konfirmation 5 juni. Nattvard 6 juni. Breareds kyrka

Egen insats 500 kr.

Ledare: Martin Bengtsson och Ola Marmvik

 

 

 

SNÖSTORP FULLT

Inskrivning 11 oktober kl 12.30 i Snöstorps kyrka

Konfapass i Snöstorps prästgård, tisdagar.

Två läger: Krakow - Auschwitz 25-28 februari

Läger på segelyachten Elida 21-23 maj

Konfirmation med mässa 29 maj Snöstorps kyrka

Ledare: Nisse Juelsson och Ola Marmvik

 

 

 

VALLÅS GAMINGKONFA

Inskrivning 8 oktober kl 17.00 i Vallåskyrkan.

Detta alternativet är lägerfritt. Konfapass i Vallåskyrkan enligt schema som delas ut vid inskrivningen. Gaming-interaktiv-delvis webbaserad undervisning.

Konfirmation med mässa den 30 maj i Vallåskyrkan.

Ledare: Martin Bengtsson och Ola Marmvik

 

 

 

FYLLINGE

Inskrivning 5 oktober  kl 18.00 i Mariakyrkan

Vi träffas på måndagar

Läger 12-14 februari samt Köpenhamnsresa 6-8 april

Konfirmation med mässa 22 maj i Snöstorps kyrka

Ledare: Allan Svensson och Jan Grundström

 

 

 

TRÖNNINGE

Inskrivning 22 oktober kl 18.00 i Trönninge kyrka.

Vi träffas regelbundet på söndagar/måndagar. Schema delas ut vid inskrivningen.
Läger i Skagen 5-7 februari eller 12-14 februari.
Läger på segelyachten Elida 30 april - 2 maj.

Konfirmation med mässa 8 maj i Snöstorps kyrka

Ledare: Nisse Juelsson, Andreas Sundelid och Maj-Inger Sunesson.SOMMARKONFIRMANDER FULLT

Inskrivning 18 oktober  kl 17.00 i Snöstorps kyrka.

Intensivläsning vecka 24-25

Läger i Stockholm, 13-16 maj samt på Rörö vecka 26
(27 juni-2 juli)

Konfirmation 3 juli i Snöstorps kyrka

Ledare: Nisse Juelsson och Ola Marmvik

 

 

 

 FUNKISKONFA

Svenska kyrkan i Halmstad erbjuder konfirmation för personer med olika funktionsvariationer. Nästa grupp startar hösten 2020 i Söndrums kyrka.
Kontakt: Malin Öhrling, Söndrum-Vapnö förs.  035-16 13 20.

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................

Med reservation för ändringar med hänsyn till pandemiläget

 

 

 

 

 

ANMÄLAN!
e-post till: snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se
Sista dag för anmälan: 31/8 2020
I anmälan ska konfirmanden välja grupp, både förstahands- och andrahandsval. Anteckna även ev kompis som man vill konfirmeras med.

Anmälningar tas emot och dateras, grupper fördelas efter sista anmälningsdagen. Besked om vilket val och vilken grupp som respektive konfirmand hamnat i meddelas under v. 38
Max antal i varje grupp: 15 pers.

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Ola Marmvik 035-17 97 33

Maj-Inger Sunesson 035-17 97 63 
Jan Grundström 035-17 97 43