Foto: Pixabay

Ideell medarbetare

Kyrkan finns överallt. Vi möts i samhället, vid gudstjänster, vid kyrkvandringar, vid soppluncher och vid många andra tillfällen. Kom och bidra med dina gåvor och berika församlingen samt det viktiga arbetet i att möta människor.

tack!

Tack till er som kom på någon av våra träffar i Eldsberga eller Vallås! Det blev många goda samtal om vad som hitintills gjorts och vad vi jobbar vidare med. Träffarna utmynnade även till att besökgrupperna fått fler anmälda.

Det som händer nu är att vi arbetar vidare med att rekrytera nya ideella medarbetare. Vi planerar också för en inspirationsdag där en extern inspiratör kommer och leder såväl anställda som ideella i de tankegångar som finns och hur vi skall arbeta vidare med det ideella engagemanget i församlingen.

Håll utkik här på vår hemsida för vidare information!

/Martin Bengtsson, samordnare för ideella medarbetare

 

 

Välkommen som ideell medarbetare i Snöstorps församling!

Vi behöver dig för att vårt pussel ska gå ihop. I bibeltexter ges bilden av att vi människor är olika kroppsdelar i den kropp som är kyrkan. Vi är inte kompletta utan varandra och alla har en viktig uppgift att fylla. Uppgifterna vi gör är olika stora, olika svåra, olika lätta, men lika viktiga! Vi söker engagemang utifrån dina egna förutsättningar. Tillsammans gestaltar vi Kristi kyrka i Snöstorps församling. Om många gör lite – blir mycket gjort. 

Vad vill Du bidra med?

Du behövs som…

… gudstjänstvärd
… guide vid sommarkyrka
… besöksgrupp
… promenadkompis
… resurs i barnverksamhet
… sopp- och cafévärd
med mera …

Som ideell medarbetare representerar du Svenska Kyrkan i Snöstorps församling. När du vill engagera dig ideellt i  församlingen får du en kontaktperson som du alltid kan
vända dig till. Tillsammans pratar ni om ditt ideella uppdrag och organisationen kring detta. Din kontaktperson är den du vänder dig till när du undrar något, vill framföra något som rör ditt ideella uppdrag eller då du vill meddela frånvaro. Kontaktuppgifter till samordnare för våra ideella medarbetare finner ni i kontaktrutan nedan. 

Tips! Läs gärna boken: Idealitet som utmanar. Den finns att låna på församlingsexpeditionen i Snöstorp. 

Boken ger ett underlag för samtal i den lokala församlingen. Viktiga frågor i Svenska kyrkan rör det ideella arbetet. Hur bör man organisera och kanalisera allt det engagemang som finns? Och varför? Frågorna blir alltmer i fokus i takt med mindre ekonomiska resurser och ökade utmaningar i samhället. Författarna tar sig an idealitet utifrån fyra olika perspektiv. Författare: Jonas Bromander, Jonas Ideström, Åsa Nyström, Kerstin Wimmer.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Vad gäller för dig som är ideell?

Uppdrag och kontaktperson

Som ideell medarbetare representerar du Svenska kyrkan i Snöstorps församling. När du vill engagera dig ideellt i församlingen får du en kontaktperson som du alltid kan 
vända dig till. Tillsammans pratar ni om ditt ideella uppdrag och organisationen kring detta. Din kontaktperson är den du vänder dig till när du undrar något, vill framföra något som rör ditt ideella uppdrag eller då du vill meddela frånvaro.

 

Försäkring

Som ideell omfattas du av församlingens olycksfallsförsäkring.

 

Behandling av personuppgifter

För att kunna hantera den ideella verksamheten kommer dina kontaktuppgifter att delvis behandlas digitalt. Under ditt uppdrag kan fotografering ske och bilderna publiceras både internt och externt på bland annat församlingens hemsida, församlingsblad, broschyrer och sociala medier.

 

Villkor

Ditt engagemang som ideell i församlingen är frivilligt och oavlönat. Överenskomna utgifter ersätts mot kvitto.

 

Tystnadsförbindelse och belastningsregister

Innan ditt ideella arbete startar kommer du att skriva under en blankett om tystnadsförbindelse.

Alla som arbetar med barn och ungdomar ska innan det ideella uppdraget startar visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (enligt lag 2013:852). Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget och görs lättast via polisens hemsida. När du fått ditt utdrag visar du det för din kontaktperson.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigtarbete-och-kontakt-med-barn/

 

Förhinder

Vid förhinder meddelas detta till kontaktpersonen via företrädesvis telefon alternativt mail. Du är en viktig del i arbetet och vi räknar med dig. Därför är det viktigt att du förvissar dig om att din eventuella frånvaro är noterad.