Foto: Pixabay

Ideell medarbetare

Kyrkan finns överallt. Vi möts i samhället, vid gudstjänster, vid kyrkvandringar, vid soppluncher och vid många andra tillfällen. Kom och bidra med dina gåvor och berika församlingen samt det viktiga arbetet i att möta människor.

Välkommen som ideell medarbetare i Snöstorps församling!

Vi behöver dig för att vårt pussel ska gå ihop. I bibeltexter ges bilden av att vi människor är olika kroppsdelar i den kropp som är kyrkan. Vi är inte kompletta utan varandra och alla har en viktig uppgift att fylla. Uppgifterna vi gör är olika stora, olika svåra, olika lätta, men lika viktiga! Vi söker engagemang utifrån dina egna förutsättningar. Tillsammans gestaltar vi Kristi kyrka i Snöstorps församling. Om många gör lite – blir mycket gjort.

Kommande Infoträffar

Information om våra infoträffar kommer att publiceras här. Välkomna!

Vad vill Du bidra med?

Du behövs som…

… gudstjänstvärd
… guide vid sommarkyrka
… besöksgrupp
… promenadkompis
… barnledare
… sopp- och cafévärd
med mera …

Som ideell medarbetare representerar du Svenska Kyrkan i Snöstorps församling. När du vill engagera dig ideellt i  församlingen får du en kontaktperson som du alltid kan
vända dig till. Tillsammans pratar ni om ditt ideella uppdrag och organisationen kring detta. Din kontaktperson är den du vänder dig till när du undrar något, vill framföra något som rör ditt ideella uppdrag eller då du vill meddela frånvaro. Kontaktuppgifter till samordnare för våra ideella medarbetare finner ni i kontaktrutan nedan. 

Martin  Bengtsson

Martin Bengtsson

Komminister/präst