Foto: Magnus Aronson/IKON

Sockenråd/distriktsråd

Välkommen till våra socken-/distriktsråd! Här får du möjlighet att få information och kunna lämna synpunkter på allt som händer i din kyrka och i din församling.

Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo lämna synpunkter och få information om det som händer i din kyrka och i din församling. Vid mötet bestäms vanligtvis när nästa sockenråd ska vara. Håll utkik i predikoturer och här på hemsidan.

Fastslagna datum är nu:

Eldsberga/Trönninge/Tönnersjö


Breared/Esmared

Snöstorp
Söndagen 11 december i Snöstorps kyrka kl 12.00 efter gtj som börjar kl 11.00

Fyllinge

Vallås