Foto: Magnus Aronson/IKON

Sockenråd/distriktsråd

Välkommen till våra socken-/distriktsråd! Här får du möjlighet att få information och kunna lämna synpunkter på allt som händer i din kyrka och i din församling.

Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo lämna synpunkter och få information om det som händer i din kyrka och i din församling. Vid mötet bestäms vanligtvis när nästa sockenråd ska vara. Håll utkik i predikoturer och här på hemsidan.

Under en längre tid har vi  p g a pandemin avvaktat med dessa träffar, men nu öppnar samhället upp och vi kan återgå till att hålla dessa forum. Välkommen!

 

Fastslagna datum är nu:

Eldsberga/Trönninge/Tönnersjö

Breared/Esmared
30 oktober 2021
Efter andakt, sopplunch  om börjar kl 11.45 i Breareds församlingshem.

Snöstorp

Fyllinge

Vallås
4 oktober 2021 Vallåskyrkan i samband med sopplunchen som inleds med andakt kl 11.45.