Foto: Magnus Aronson/IKON

Sockenråd/distriktsråd

Välkommen till våra socken-/distriktsråd! Här får du möjlighet att få information och kunna lämna synpunkter på allt som händer i din kyrka och i din församling.

Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo lämna synpunkter och få information om det som händer i din kyrka och i din församling. Vid mötet bestäms vanligtvis när nästa sockenråd ska vara. Håll utkik i predikoturer och här på hemsidan.

 

Fastslagna datum är nu:

Eldsberga/Trönninge/Tönnersjö

Breared/Esmared
22 oktober ca kl 13.00. Efter andakt, sopplunch (kl 11.45) i Breareds församlingshem.

Snöstorp

Fyllinge

Vallås
12 oktober Vallåskyrkan i samband med sopplunchen som inleds med andakt kl 11.45.