Foto: Magnus Aronson/IKON

Sockenråd/distriktsråd

Välkommen till våra socken-/distriktsråd! Här får du möjlighet att få information och kunna lämna synpunkter på allt som händer i din kyrka och i din församling.

INSTÄLLT! Med anledning i de hårdare restriktioner p.g.a pandemiläget kommer all verksamhet till vuxna och ungdomar över 15 år att ställas in. Vi forsätter att följa utvecklingen och uppdaterar vid ny information. 

 

Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo lämna synpunkter och få information om det som händer i din kyrka och i din församling. Vid mötet bestäms vanligtvis när nästa sockenråd ska vara. Håll utkik i predikoturer och här på hemsidan.

 

Fastslagna datum är nu:

Eldsberga/Trönninge/Tönnersjö

Breared/Esmared
22 oktober ca kl 13.00. Efter andakt, sopplunch (kl 11.45) i Breareds församlingshem.

Snöstorp

Fyllinge

Vallås
12 oktober Vallåskyrkan i samband med sopplunchen som inleds med andakt kl 11.45.