Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sockenråd/distriktsråd

Välkommen till våra socken-/distriktsråd! Här får du möjlighet att få information och kunna lämna synpunkter på allt som händer i din kyrka och i din församling.

Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo lämna synpunkter och få information om det som händer i din kyrka och i din församling. Vid mötet bestäms när nästa sockenråd ska vara. Håll utkik i predikoturer och på hemsidan.

 

Fastslagna datum är nu:

5 maj Mariakyrkan, Fyllinge ca kl 11.00 efter högmässan som börjar kl 10.00 (Observera ändrad tid!)

13 maj Vallåskyrkan. Ca kl 13.00 efter sopplunchen.

16 maj Trönninge församlingshem, efter sopplunchen som börjar 11.45. 

14 juli Esmareds kapell efter gudstjänsten som börjar kl 14.00