Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sockenråd/distriktsråd

Välkommen till våra socken-/distriktsråd! Här får du möjlighet att få information och kunna lämna synpunkter på allt som händer i din kyrka och i din församling.

Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo lämna synpunkter och få information om det som händer i din kyrka och i din församling. Vid mötet bestäms vanligtvis när nästa sockenråd ska vara. Håll utkik i predikoturer och här på hemsidan.

 

Fastslagna datum är nu:

14 juli Esmareds kapell efter gudstjänsten som börjar kl 14.00

25 augusti Mariakyrkan efter högmässan som börjar kl 10.00

12 september Snöstorps församlingsgård efter lunchmusik och buffé.

16 september Vallåskyrkan i samband med sopplunchen

22 september Mariakyrkan efter högmässan som börjar kl 10.00

26 september Eldsberga församlingshem kl 18.00 

10 november Mariakyrkan efter högmässan som börjar kl 10.00

8 december i samband med gudstjänsten i Eldsberga kyrka