Foto: A-L Bengtsson

Snöstorps kyrka

Snöstorps kyrka stod invigningsklar år 1883 och är ritad av arkitekt Emil Langlet.

Emil Langlet utgick från gamla romerska rundkyrkor men ändrade deras utseende på så sätt, att Snöstorps kyrka i stället gavs en sexkantig form. Langlet var dessutom påverkad av bysantinsk byggnadskonst, vilket förklarar varför denna kyrka med sina tinnar och torn lätt för tankarna till en österländsk riddarborg.

Langlet placerade predikstolen i kyrkans mitt (för att understryka att Guds Ord står i centrum). Idag finns predikstolen till vänster om altaret. Vidare är orgeln flyttad från sin ursprungliga plats över altaret till läktaren ovanför ingången. De nuvarande orglarna, en kororgel med sex stämmor och en läktarorgel med tjugosju stämmor, invigdes 1989 och tillverkades av orgelfirman Åkerman och Lund, Knivsta.

Till kyrkans många inventarier hör bl.a. en basunängel från 1701, processionskrucifix och madonnabild av konstnären Susanne Sundström, triptyk (tredelat altarskåp) och glasfönster av Halmstadkonstnären Erik Olsson.

Predikstolen ritades i början på 1930-talet av arkitekt Harald Wadsjö och vilar på en pelare med utskurna kättingar. Överst på kättingarna finns en bild av den norske helgonkungen S:t Olof och vid golvet ligger med förvridet ansikte trollet Skalle, en symbol för hur kristendomen besegrade hedendomen. Den gamla medeltida Snöstorps kyrka lär enligt traditionen ha varit en s.k. vandringskyrka på pilgrimsleden till Nidaros i Norge. Troligen var den också helgad till S:t Olof.

I kyrkan finns också ett sidokapell för t ex vigsel och veckomässa.

 

Rullstolsramp, handikapptoalett och hörslinga finns. 

Foto: A-L Bengtsson

Den 29  januari 2017 invigdes kyrkans cafédel. Bänkarna är bortplockade och möjliggör en mer anpassningsbar möblering vid olika sammankomster. Vissa söndagar kommer kyrkkaffe serveras från kl 10.15. Välkommen!

 


Välkommen!

Foto: Stellan Bengtsson/A-L Bengtsson

Snöstorps församlingsgård

Vacker innegård

Adress

Besöksadress:
Ljungbyvägen 24, Snöstorp

Postadress:
Prästvägen 74, 302 63 Halmstad