Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Välkommen till kyrkan!

 

Onsdag 3 juli
18.00 Veckomässa, Mariakyrkan
Allan Svensson 

 

Söndag 7 juli
10.00 Gudstjänst, Eldsberga kyrka
Allan Svensson

11.00 Högmässa, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe

14.30 Sommarmusik på Karlslund, Karlslunds café (Mellan Fyllinge och Snöstorp)
Maria kyrkokör bjuder på sommarsånger. Dessutom allsång och dragspel. Njut av Karlslunds kaffeservering med hembakat och gott kaffe. Präst Allan Svensson.

18.00 Musikgudstjänst, Vallåskyrkan
Anna-Maria Carlwe. Karin Nordenfeldt, solosång. 

 

Onsdag 10 juli
18.00 Veckomässa, Esmareds kapell
Anna-Maria Carlwe

 

Söndag 14 juli
9.30 Mässa, Vallåskyrkan 
Jonas Kennerö 

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

14.00 Gudstjänst och sockenråd, Esmareds kapell
Allan Svensson. Sockenråd efter gudstjänsten. Välkommen att göra din röst hörd och få information om det som händer i din kyrka.  

18.00 Mässa, Trönninge kyrka
Allan Svensson 

 

Onsdag 17 juli
18.00 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Allan Svensson

 

Söndag 21 juli
9.30 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Jonas Kennerö

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Claes Vetterlein

11.00 Friluftsgudstjänst, Snöstorps prästgårdspark
Jonas Kennerö. Vid regn, i kyrkan

14.00 Gudstjänst, Tönnersjö kyrka
Claes Vetterlein

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Jonas Kennerö

 

Onsdag 24 juli 
18.00 Veckomässa, Trönninge kyrka
Claes Vetterlein

 

Söndag 28 juli
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Claes Vetterlein

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

14.00 Gudstjänst, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

18.00 Musikgudstjänst och avslutning av sommarkyrkan, Esmareds kapell
Barbro Persson, dragspel. Claes Vetterlein

 

Onsdag 31 juli
18.00 Veckomässa, Tönnersjö kyrka
Claes Vetterlein

 

Söndag 4 augusti
9.30 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Jan Lindmark

11.00 Högmässa, Snöstorps kyrka
Jan Lindmark

14.00 Mässa, Trönninge kyrka
Claes Vetterlein

17.00 Gudstjänst i Lurehus
Claes Vetterlein. Lurehus ligger ca 12 km från Simlångsdalen. Kör mot Mahult och sväng vänster mot Ryaberg. Därefter höger mot Torup, 4 km.

 

Onsdag 7 augusti
18.00 Veckomässa, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson

 

Söndag 11 augusti
10.00 Mässa, Eldsberga kyrka
Jan Lindmark

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Stellan Bengtsson

17.00 Högmässa, Mariakyrkan
Jan Lindmark

18.00 Musikgudstjänst, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson. Familjen Westerberg från prästgården musicerar

 

Onsdag 14 augusti
18.00 Veckomässa, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe

 

Lördag 17 augusti
10.00 Konfirmation med nattvard, Snöstorps kyrka
Nils Gunnar Juelsson

14.00 Konfirmation med nattvard, Snöstorps kyrka
Nils Gunnar Juelsson

 

Söndag 18 augusti
9.30 Mässa, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Claes Vetterlein

11.00 Gudstjäsnt, Snöstorps kyrka
Stellan Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Tönnersjö kyrka
Claes Vetterlein

 

Söndag 25 augusti
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

11.00 Högmässa, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

14.00 Gudstjänst, Eldsberga kyrka
Allan Svensson

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Anna-Maria Carlwe

17.30 Vernissage och sommarkonsert, Vallåskyrkan
En kväll där vi hyllar sommaren, skapelsen, konsten och musiken. Lokala konstnärer och hantverkare har bjudits in för att smycka kyrkan genom sina personliga tolkningar av temat. Halmstadsaxofonisten Charlotte Polson framför tillsammans med kantor Lena Nielsen både specialskriven och välkänd sommarmusik från olika genrer som knyter samman temakvällen. Vernissagen öppnar kl. 17.30 då det bjuds på konst, mingel och ett glas cider. Konsert tar vid kl. 18.00. Medverkande: Charlotte Polson, altsaxofon och sång Lena Nielsen, piano och orgel Anneli Vigh, foto Spirello Design blomsterdesign och smycken Marta Echave Nilsson, målningar.
Präst Anna-Maria Carlwe

Måndag 26 augusti
18.30 Sinnesrogudstjänst, Mariakyrkan
Maria Andersson

 

Tisdag 27 augusti
18.30 Veckomässa och bibelstudium, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

Söndag 1 september
9.30 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

10.00 Gudstjänst, Trönninge kyrka
Claes Vetterlein

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Stellan Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Tönnersjö kyrka
Allan Svensson

16.00 Mässa, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson

Tisdag 3 september
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan

Torsdag 5 september
18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

 

Söndag 8 september
10.00 Familjegudstjänst, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson

10.00 Mässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Jonas Kennerö

11.00 Gudstjänst, konfirmandinskrivning, Snöstorps kyrka
Nils Gunnar Juelsson

18.00 Gudstjänst, konfirmandinskrivning, Trönninge kyrka
Nils Gunnar Juelsson

 

Tisdag 10 september
18.30 Veckomässa och bibelstudium, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

Onsdag 11 september
17.00 Messy Church, Trönninge församlingshem
Inledande måltid. Efter maten presenteras kvällens tema och vi startar olika “stationer” där vi pysslar på det aktuella temat. Som avslutning har vi en andakt då vi utgår från kvällens tema och knyter ihop det hela. Vi slutar kl 18.30 och kan gå hem i lugn och ro utan att tänka på mat och disk! Förhoppningsvis har man fått något att fundera över och prata om. Ta med dig familjen och grannen till en bra kväll med härlig gemenskap. Ingen anmälan, det är bara att ”droppa in”.


Söndag 15 september

10.00 Mässa, Trönninge kyrka
Martin Bengtsson

11.00 Beatlesmässa, Snöstorps kyrka
Maria kyrkokör, Musiker: Stefan Wikrén, Johan Sunesson, Axel Croné och Andreas Lundgren. Körledare Jessica Nylander. Präster: Anna-Maria Carlwe och Allan Svensson.

17.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

 

Tisdag 17 september
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan

 

Onsdag 18 september
17.30 After Workgudstjänst, Mariakyrkan
Barnkörerna Corallerna och Blessing medverkar med sång tillsammans med klubbarna. Präst, Allan Svensson. Spagetti och köttfärssås efteråt, anmälan till Jan Grundström 035-179743.

 

Torsdag 19 september
18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

 

Söndag 22 september
10.00 Ekumenisk mässa, Eldsberga kyrka
Tillsammans med Gullbranna frikyrkoförsamling. Claes Vetterlein, präst. Eldsberga kyrkokör

10.00 Högmässa och distriktsråd, Mariakyrkan
Allan Svesson. Efterföljande distriktsråd. Välkommen att göra din röst hörd och få information om det som händer i din kyrka.

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö. VIVA medverkar. 

11.00 Familjegudstjänst, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Breareds kyrka
Claes Vetterlein

 

Tisdag 24 september
18.30 Veckomässa och bibelstudium, Mariakyrkan
Sång av ungdomskören Confetti under ledning av Jessica Nylander. Präst Allan Svensson.

 

Söndag 29 september
10.00 Mässa, Trönninge kyrka
Allan Svensson

11.00 Familjegudstjänst, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe 

11.00 Lovsångsmässa, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Stellan Bengtsson

17.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

 

 

Måndag 30 september
18.30 Sinnesrogudstjänst, Mariakyrkan
Maria Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjätte söndagen efter trefaldighet

Tema

Efterföljelse

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi röda rosor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Amos kapitel 7, vers 10-15

Amasja, översteprästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel: ”Amos uppviglar folket mot dig; riket tål inte hans profeterande. Han säger: Jerobeam skall dö för svärd, och Israel skall föras bort från sitt land.” Till Amos sade Amasja: ”Gå din väg, siare, försvinn till Juda — där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet! Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom.” Amos svarade Amasja: ”Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel.

Epistel

Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 1-8

Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd. Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter. Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör; det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller haft någon baktanke på egen fördel — Gud är vårt vittne — och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra. Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. I stället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 16, vers 24-27

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Psaltaren

Psaltaren psalm 15, vers 1-5

En psalm av David. Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed fast det står honom dyrt. Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg.