Meny

Gudstjänster

På grund av Coronaviruset råder för närvarande en maxgräns för antal gudstjänstbesökare i kyrkorna.

Vi följer rådande bestämmelser från myndigheter och regering och begränsar max antal deltagare till 50 personer, men vi har även restriktioner beroende på vilken kyrka man besöker då de är olika rymliga. Vi uppmanar alla att sitta med ett omtänksamt mellanrum i bänkarna. 

Max antal personer inkl personal:
Esmared 15 personer
Mariakyrkan 30 personer
Snöstorp 50 personer
Tönnersjö 30 personer
Breared 40 personer
Vallås 30 personer
Eldsberga 40 personer
Trönninge 40 personer

 

Att fira gudstjänst på detta sätt, motiverar Snöstorps församling med, att vi gör som folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi uppfyller alla deras uppställda råd. 

 

 

 

 Tisdag 22 september
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

Torsdag 24 september
18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Anna-Maria Carlwe

 

Söndag 27 september
10.00 Gudstjänst med Open Doors, Trönninge kyrka
Andreas Reinhard från organisationen Open Doors berättar om förföljelse av kristna i världen. Kyrklunch. Diakon Anna Lindgren, Präst Allan Svensson.
Anmälan till lunchen 035-179764/179765

11.00 Familjegudstjänst, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Stellan Bengtsson

17.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

Kollekten går till ”Hela människan” 

 

Tisdag 29 september
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan
Andreas Sundelid

 

Torsdag 1 oktober
18.00 Ljusgudstjänst, lovsång i Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö 

 

Söndag 4 oktober
10.00 Ekumenisk gudstjänst, Gullbrannakyrkan.
Gemensam gudstj med Gullbranna frikyrkoförsamling. Anna-Maria Carlwe och Andreas Sundelid

10.00 Högmässa Mariakyrkan
Allan Svensson

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

14.00 Familjegudstjänst, Vallåskyrkan
Martin Bengtsson

16.00 Gudstjänst, Breareds kyrka
Martin Bengtsson

Kollekten går till Svenska kyrkan i utlandet

 

Tisdag 6 oktober 
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

Onsdag 7 oktober  
17.00 Messy Church, Trönninge församlingshem
Inledande måltid. Därefter skapande aktivitet på dagens tema. Avslutas med en andakt. Präst Claes Vetterlein.

 

Torsdag 8 oktober
18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

18.00 Vardagsgudstjänst, Vallåskyrkan
Martin Bengtsson 

 

Söndag 11 oktober
10.00 Tillsammansgudstjänst, Mariakyrkan
Allan Svensson och Andreas Sundelid

10.00 Hembygdsgudstjänst, Tönnersjö kyrka
Claes Vetterlein

11.00 Familjegudstjänst, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Nils Gunnar Juelsson

18.00 Musikgudstjänst, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

Kollekten går till Sveriges kyrkosångsförbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Helige Mikaels dag

Dagen berättar om ärkeängeln Mikael som kämpar mot det onda genom att slåss mot draken, symbolen för det onda (Uppenbarelseboken 12:7-12). I kyrkan är temat denna söndag änglarna, därför brukar ofta flera olika berättelser om änglar lyftas fram. En är berättelsen om Daniel som för sin tro skull kastas till lejonen för att dö, men som blir skyddad av Guds änglar (Daniel 6:16-22). En annan är berättelsen om Jakob som i en dröm får se änglar gå upp och ner mellan himlen och jorden (Första Moseboken 28:10-17). Innehållet i alla berättelserna är ofta kampen mellan gott och ont, och lyfter fram Guds seger över det onda.

Tema

Änglarna

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita blommor, ej liljor, och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 28, vers 10-17

Jakob lämnade Beer Sheva och tog vägen mot Harran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten, eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på skall jag ge åt dig och dina ättlingar. De skall bli som stoftkornen på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder, och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag skall vara med dig och skydda dig vart du än går; jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig, jag skall fullgöra det som jag har lovat dig.” Jakob vaknade upp ur sömnen. ”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats, och jag visste det inte!” Och han greps av bävan och sade: ”Detta är en plats som väcker bävan, det måste vara Guds boning, här är himlens port.”

Epistel

Uppenbarelseboken kapitel 12, vers 7-12

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 1, vers 47-51

Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.” Natanael frågade: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.” Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.” Då sade Jesus till honom: ”Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.” Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 103, vers 19-22

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt! Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja! Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde! Lova Herren, min själ!