Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Välkommen till kyrkan!

 

Söndag 13 oktober
11.00 Familjegudstjänst, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson. Martin Bengtsson hälsas välkommen som ny präst. Elsa Karlsson avtackas som gudstjänstvärd. Kyrkans körer medverkar.

10.00 Tillsammansmässa, Mariakyrkan
Präst Allan Svensson. Tillsammansmässa för alla åldrar. Barnen har egen samling. Maria kyrkokör, barnkörerna Corallerna och Blessing medverkar tillsammans med klubbarna. Försäljning av bröd, potatis m m till förmån för Act, Svenska kyrkan. 

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Nils Gunnar Juelsson. Cappella Snöstorp. 

 10.00 Mässa, Trönninge kyrka
Claes Vetterlein

14.00 Gudstjänst, Tönnersjö kyrka
Anna Lindgren och Claes Vetterlein. Stefan Möllerström, solosång. Kyrkan är smyckad med lite av naturens höstskörd. Kyrkkaffe.

18.00 Lovsångsgudstjänst, Vallåskyrkan
Efterföljande försäljning av hembakat, frukt och grönt. Arr Vallås kyrkliga syförening. Fika. Präster Tore Sjöblom och Stellan Bengtsson. Gunilla Wahrenberg, sång. Cecilia Sandgren, piano och sång. Kantor Lena Nielsen.

18.00 Ungdomsgudstjänst, Snöstorps kyrka
Nils Gunnar Juelsson. Lovsångsteam och ungdomskören Confetti. TJ Bobbert predikar. Inleds med tacos i församlingsgården kl 17.00

 

Tisdag 15 oktober
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan 

Onsdag 16 oktober
17.00 Vardagsgudstjänst, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

 

Torsdag 17 oktober
18.00 Ljusgudstjänst, lovsång. Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe

18.30 Veckomässa Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein 

 

Söndag 20 oktober
9.30 Mässa, Vallåskyrkan
Martin Bengtsson

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

10.00 Mässa, Eldsberga kyrka 
Anna-Maria Carlwe

11.00 Familjegudstjänst, Snöstorps kyrka
Martin Bengtsson

14.00 Mässa, Breareds kyrka
Martin Bengtsson. Kyrkkaffe

 

Onsdag 23 oktober
17.00 AfterWork-gudstjänst , Snöstorps kyrka
Barnkörerna DoReMi och Delight medverkar. Vi får besök av Clowner, har de kanske gått vilse? Präst Nils Gunnar Juelsson

 

Söndag 27 oktober

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

11.00 Högmässa, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe 

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Anna-Maria Carlwe. Kyrkkaffe

16.00 Musikgudstjänst, Vallåskyrkan
Anna-Maria Carlwe, präst

18.00 18.00 Musikgudstjänst, Trönninge kyrka
Laholms manskör. Allan Svensson.

 

Tisdag 29 oktober
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan
Helge Frediksson

 

Torsdag 31 oktober
18.00 Ljusgudstjänst, lovsång, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö 

18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka

 

Lördag 2 november
11.00 Musikgudstjänst, Snöstorps kyrka.
VIVA. Körledare Göran Persson. Präst Anna-Maria Carlwe

16.00 Minnesgudstjänst, Breareds kyrka
Namnuppläsning och ljuständning för de som avlidit sedan förra Allhelgona.
Präst Stellan Bengtsson. Stefan Möllerström - solosång.
Efter gudstjänsten serveras kaffe/te och smörgås i församlingshemmet.

16.00 Minnesgudstjänst, Tönnersjö kyrka 
Namnuppläsning och ljuständning för de som avlidit sedan förra Allhelgona.
Präst Claes Vetterlein.

18.00 Taizémässa, Mariakyrkan
Claes Vetterlein. 

 

Söndag 3 november
16.00 Minnesgudstjänst, Snöstorps kyrka 
Namnuppläsning och ljuständning för de som avlidit sedan förra Allhelgona. Präst Anna-Maria Carlwe. 

16.00 Musik till tröst, Trönninge kyrka
Eldsberga kyrkokör och stefan Wikrén. Präst Claes Vetterlein

18.00 Musikgudstjänst, Breareds kyrka
Kyrkokören. Präst Stellan Bengtsson

 

Tisdag 5 november
18.30 Veckomässa/bibelstudium, Mariakyrkan
Veckomässa med efterföljande bibelstudium. Präst Allan Svensson.

 

Söndag 10 november
9.30 Mässa, Vallåskyrkan
Martin Bengtsson

10.00 Mässa, Eldsberga kyrka
Nils Gunnar Juelsson

10.00 Högmässa och distriktsråd, Mariakyrkan
Allan Svensson. Ungdomskören Confetti medverkar. Distriktsråd efter högmässan. Välkommen med synpunkter och få information om det som händer i din kyrka. 

14.00 Gudstjänst, Tönnersjö kyrka
Martin Bengtsson 

17.00 Enkel mässa, Trönninge kyrka 
Nils Gunnar Juelsson

 

 

Tisdag 12 november
17.00 Vardagsgudstjänst, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

18.30 Veckomässa, Mariakyrkan

 

Onsdag 13 november
17.30 After Work-gudstjänst, Mariakyrkan
Barnkörerna Corallerna och Blessing medverkar med sångt tillsammans med klubbarna. Spagetti och köttfärssås efteråt.
Anmälan till Jan Grundström 035-17 97 43.

 

Torsdag 14 november
18.00 Ljusgudstjänst, lovsång, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

 

 

Söndag 17 november
9.30 Veckomässa, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson.

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

10.00 Mässa, Trönninge kyrka
Nils Gunnar Juelsson

11.00 Högmässa Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

18.00 Taizémässa, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson. Kyrkokören.

18.00 Ungdomsgudstjänst, Snöstorps kyrka
Nils Gunnar Juelsson

 

Tisdag 19 november

18.30 Klassisk musikafton, Mariakyrkan
En afton med klassisk sång och musik. Servering. Stefan Wikrén, jessica Nylander och Allan Svensson

 

Söndag 24 november

9.30 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Martin Bengtsson

10.00 Mässa, Eldsberga kyrka
Nils Gunnar Juelsson

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Anna-Maria Carlwe

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Martin Bengtsson

14.00 Mässa, Esmareds kapell
Anna-Maria Carlwe. Kyrkkaffe

17.00 Enkel mässa, Trönninge kyrka
Nils Gunnar Juelsson

 

Måndag 25 november
18.30 Sinnesrogudstjänst, Mariakyrkan
Rose-Marie Kuchler

 

Tisdag 26 november
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan

 

Torsdag 28 november
18.00 Ljusgudstjänst och lovsång, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka 
Claes Vetterlein

 

Söndag 1 december
10.00 Mässa, Breareds kyrka
Martin Bengtsson

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

10.00 Mässa, Trönninge kyrka
Nils Gunnar Juelsson

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

 

Tisdag 3 december
18.30 Veckomässa med efterföljande bibelstudium, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

Torsdag 5 december
17.30 Luciagudstjänst, Mariakyrkan
Barnkörerna Corallerna och Blessing bjuder på ett stämningsfullt luciatåg. Körledare Jessica Nylander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att lyssna i tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 30, vers 11-16

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.

Epistel

Jakobsbrevet kapitel 2, vers 8-13

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: 'Du skall älska din nästa som dig själv', då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: 'Du skall inte begå äktenskapsbrott' har också sagt: 'Du skall inte dräpa.' Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 17-27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: 'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte vittna falskt', 'Du skall inte ta ifrån någon det som är hans', 'Visa aktning för din far och din mor'. ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 8-15

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.