Meny

Gudstjänster

På grund av Coronaviruset råder för närvarande en maxgräns för antal gudstjänstbesökare i kyrkorna.

Vi följer rådande bestämmelser från myndigheter och regering och begränsar max antal deltagare till 50 personer, men vi har även restriktioner beroende på vilken kyrka man besöker då de är olika rymliga. Vi uppmanar alla att sitta med ett omtänksamt mellanrum i bänkarna. 

Max antal personer inkl personal:
Esmared 15 personer
Mariakyrkan 30 personer
Snöstorp 50 personer
Tönnersjö 30 personer
Breared 40 personer
Vallås 30 personer
Eldsberga 40 personer
Trönninge 40 personer

 

Att fira gudstjänst på detta sätt, motiverar Snöstorps församling med, att vi gör som folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi uppfyller alla deras uppställda råd. 

 

 

 

Söndag 14 juni
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

10.00 Gudstjänst, Trönnninge kyrka
Martin Bengtsson

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Martin Bengtsson

18.00 Friluftsgudstjänst, Vallåskyrkan
Jonas Kennerö. 

 

Lördag 20 juni Midsommardagen
14.00 Friluftsgudstjänst, Snöstorps prästgårdspark
Jonas Kennerö

 

Söndag 21 juni
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Martin Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

18.00 Friluftsgudstjänst, vid Breareds kyrka
Martin Bengtsson

Onsdag 24 juni 
19.00 Veckomässa, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

 

Söndag 28 juni
9.30 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Martin Bengtsson

11.00 Högmässa, Snöstorps kyrka
Claes Vetterlein. Prästaspiranter medverkar. 

14.00 Gudstjänst, Tönnersjö kyrka
Claes Vetterlein. Prästaspiranter medverkar. 

 

Onsdag 1 juli
19.00 Veckomässa, Tönnersjö kyrka
Claes Vetterlein

 

Söndag 5 juli
10.00 Mässa, Trönninge kyrka
Claes Vetterlein

14.30 Gudstjänst i Mariakyrkan
Claes Vetterlein

 

Onsdag 8 juli
19.00 Veckomässa, Mariakyrkan
Claes Vetterlein

 

Söndag 12 juli
10.00 Mässa, Eldsberga kyrka
Nils Gunnar Juelsson

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Martin Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Martin Bengtsson

18.00 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Martin Bengtsson

 

Onsdag 15 juli
19.00 Veckomässa, Stellan Bengtsson

 

Lördag 18 juli
19.30 Helgmålsbön, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson

 

Söndag 19 juli
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Martin Bengtsson

11.00 Högmässa, Snöstorps kyrka
Stellan Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Stellan Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Tönnersjö kyrka
Martin Bengtsson

 

Onsdag 22 juli
19.00 Veckomässa, Esmareds kapell
Stellan Bengtsson

 

Lördag 25 juli
19.30 Helgmålsbön, Breareds kyrka
Martin Bengtsson

 

Söndag 26 juli
9.30 Mässa, Vallåskyrkan
Martin Bengtsson

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Martin Bengtsson

14.00 Gudstjänst, Eldsberga kyrka
Allan Svensson

18.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Martin Bengtsson 

 

 

 Lördag 1 augusti
19.30 Helgmålsbön, Breareds kyrka

 

Söndag 2 augusti
9.30 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Anna-Maria Carlwe

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe

14.00 Gudstjänst, Tönnersjö kyrka
Anna-Maria Carlwe

17.00 Friluftsgudstjänst, Lurehus 
Alllan Svensson.
Lurehus ligger ca 12 km fr Simlångsdalen. Kör mot Mahult och sväng vänster mot Ryaberg och därefter höger mot Torup, ca 4 km. Vid regn ställs gudstjänsten in. 

 

Onsdag 5 augusti
19.00 Veckomässa, Breareds kyrka
Anna-MariaCarlwe

 

Söndag 9 augusti
9.30 Gustjänst, Vallåskyrkan
Jonas Kennerö

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

11.00 Högmässa, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

18.00 Mässa, Trönninge kyrka
Allan Svensson

 

Onsdag 12 augusti
19.00 Veckomässa, Trönninge kyrka
Allan Svensson

 

Söndag 16 augusti
11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe

14.00 Gudstjänst, Eldsberga kyrka
Anna-Maria Carlwe

16.00 Mässa, Breareds kyrka
Anna-Maria Carlwe

 

Söndag 23 augusti
9.30 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Jonas Kennerö

10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

10.00 Gudstjänst, Trönninge kyrka
Claes Vetterlein

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

 

Onsdag 26 augusti
17.00 Familjegudstjänst, Snöstorps kyrka 
Anna-Maria Carlwe

 

Söndag 30 augusti
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Stellan Bengtsson

10.00 Mässa, Trönninge kyrka
Anna-Maria Carlwe

11.00 Konfirmation m nattvard, Snöstorps kyrka
Allan Svensson

16.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Stellan Bengtsson

18.00 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostladagen

Apostladagen firas till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristna tros skull. Sedan äldsta kristna tid har kyrkans kristna församlingar firat deras minnesdag. Petrus symbol är nyckeln. Kristus sa till Petrus: "Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket". Paulus symbol är svärdet. I Efesierbrevet uppmanar aposteln läsarna att använda "Andens svärd, som är Guds ord". Paulus blev avrättad med svärd.

Tema

Sänd mig

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi röda rosor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 1, vers 4-10

Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala — jag är för ung!” Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun. I dag ger jag dig makt över folk och riken. Du skall rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera.

Epistel

Romarbrevet kapitel 16, vers 1-7

Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 3, vers 7-19

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Psaltaren

Psaltaren psalm 40, vers 6-12

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.