Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Vi firar påsk för att minnas att Jesus dog och uppstod för vår skull, för alla människors skull. Vi firar segern över döden och kärlekens vinst.

 

 

 

Tisdag 16 april
18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein 

18.30 Passionsandakt, Mariakyrkan 
Allan Svensson 

 

Torsdag 18 april Skärtorsdag
17.00 Skärtorsdagsmässa, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson

18.00 Skärtorsdagsmässa, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe 

18.30 Skärtorsdagsmässa, Mariakyrkan 
Allan Svensson. Maria kyrkokör

18.30 Skärtorsdagsmässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein.

19.00 Skärtorsdagsmässa, Breareds kyrka
Stellan Bengtsson. Kyrkokören

 

Fredag 19 april Långfredag
10.00 Långfredagsgudstjänst , Trönninge kyrka 
Kyrkokören. Präst, Helge Frediksson

11.00 Långfredagsgudstjänst, Snöstorps kyrka
Stellan Bengtsson. Vokalkvartett: Josefin, Johanna, Julia och Göran.

11.00 Långfredagsgudstjänst, Breareds kyrka
Nils Gunnar Juelsson. Karin Malm, fiol. 

14.00 Långfredagsgudstjänst, Mariakyrkan
Helge Fredriksson

 

Söndag 21 april Påskdagen
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson. Maria kyrkokör.

10.00 Påskdagsgudstjänst, Tönnersjö kyrka
Claes Vetterlein. Kyrkokören. Louise Persson, trombon. Caroline Persson, trumpet.

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö. Cappella Snöstorp. Körledare Göran Persson. Jan Mogren, trumpet.

11.00 Mässa, Breareds kyrka
Nils Gunnar Juelsson. Kyrkokören medverkar.

 

Måndag 22 april Annandag påsk
11.00 Familjemässa, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe. Barnkörerna DoReMi och Delight

14.00 Gudstjänst, Esmareds kapell
Stellan Bengtsson. Kyrkkaffe

18.00 Musikgudstjänst, Vallåskyrkan
Halmstads manskör ledd av Birgit Nilsson Huss. Präst Stellan Bengtsson 

 

 

 

Annandag påsk

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.

Tema

Möte med den uppståndne

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 18, vers 15-18

Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till. Det var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade vid Horeb. Du sade: ”Jag vill inte höra Herrens, min Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se, ty då kommer jag att dö.” Då sade Herren till mig: ”Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom.

Epistel

Kolosserbrevet kapitel 3, vers 1-4

Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 24, vers 36-49

Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: ”Frid över er!” De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: ”Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.” Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: ”Finns det något att äta här?” De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 16, vers 6-11

En ljuvlig lott har tillfallit mig, ja, min arvedel finner jag skön. Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar, min kropp är i trygghet, ty du lämnar mig inte åt dödsriket, du låter inte din trogne se graven. Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand.

Tisdag 23 april
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

Söndag 28 april
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Helge Fredriksson

11.00 Högmässa, Snöstorps kyrka
Anna-Maria Carlwe. Per Thornberg, saxofon

11.00 Lovsångsmässa, Vallåskyrkan
Stellan Bengtsson. Stefan Möllerström solosång vid mässan. Kyrklunch med efterföljande quizz.

18.00 Konsert, Trönninge kyrka 
Minneskvintetten. I samarbete med Eldsbergabygdens hembygdsförening
Entré 150 kr. Anna-Maria Carlwe, präst

 

Måndag 29 april
18.30 Sinnesrogudstjänst, Mariakyrkan
Maria Andersson

 

Tisdag 30 april
18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

18.30 Veckomässa, Mariakyrkan
Helge Fredriksson 

 

Söndag 5 maj
9.30 Gudstjänst, Vallåskyrkan
Jonas Kennerö

10.00 Mässa, Eldsberga kyrka
Allan Svensson

10.00 Högmässa och distriktsråd, Mariakyrkan
Allan Svensson. Distriktsråd efter högmässan. Välkommen att göra din röst hörd och få information om det som häder i din kyrka.

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka
Jonas Kennerö

16.00 Gudstjänst, Breareds kyrka 
Jonas Kennerö

 

Tisdag 7 maj
18.30 Veckomässa, Mariakyrkan
Allan Svensson

 

Lördag 11 maj
10.00 Konfirmation (söndagsgruppen), Snöstorps kyrka
Claes Vetterlein

13.00 Konfirmation (måndagsgruppen), Snöstorps kyrka
Nils Gunnar Juelsson

 

Söndag 12 maj
10.00 Friluftsgudstjänst, Lyckebo.
Stellan Bengtsson. Kyrkokören. Sopplunch i församlingshemmet 11.30-13.00

10.00 Mässa, konfirmandernas nattvard, Trönninge kyrka
Nils Gunnar Juelsson, Claes Vetterlein. 

11.00 Gudstjänst, Snöstorps kyrka 

17.00 Högmässa, Mariakyrkan 

 

Tisdag 14 maj
18.30 Veckomässa, Eldsberga kyrka
Claes Vetterlein

18.30 Veckomässa, Mariakyrkan
Helge Fredriksson 

 

Lördag 18 maj
11.00 Konfirmationsmässa, Snöstorps kyrka
Allan Svensson